Dwadzieścia lat Fundacji AMF „Nasza Droga”

W 2018 Fundacja wydała wspólne dzieło założycieli, współpracowników, absolwentów, studentów, stypendystów i przyjaciół Fundacji „Dwadzieścia lat FUNDACJI AMF Nasza Droga” zawierające historię, kalendarium, pamiątkowe zdjęcia i wiele świadectw, mówiących jak dobrze iść razem „Naszą Drogą”.

Uczę się ciebie człowieku

Założenia programowe Fundacji nakierowane są na sztukę rozwijania swego człowieczeństwa, stąd tematem przewodnim spotkania na UKSW w 2011 roku oraz książki „Uczę się ciebie człowieku” była problematyka konieczności nieustannego uczenia się drugiego człowieka.

Tam wstępują pokolenia

W 2010 roku stypendyści zgłębiali tematykę biblijną, przygotowując się do wyjazdu do Ziemi Świętej, o czym można przeczytać w pokonferencyjnej książce „Tam wstępują pokolenia”. W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania.

Pan Cogito i perła

W 84. rocznicę urodzin patrona Herberta jako zwieńczenie stypendialnego roku 2008 poświęconemu poecie pod hasłem „Bądź wierny, idź” Fundacja zorganizowała konferencję naukową pt. „Pan Cogito i perła”. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta.

Pod wieczór będą Cię sądzić z miłości

W 2008 r. Olgierd Łukaszewicz wyreżyserował i wystąpił razem ze stypendystami w Warszawie i Gnieźnie w poetyckim misterium do słów św. Jana od Krzyża, a pamiątką wydarzenia jest broszura „Pod wieczór będą Cię sądzić z miłości”.

Pozwól, aby droga…

Całoroczne przygotowania w roku 2007/8 do wyprawy do Santiago de Compostela oraz wspomnienia pielgrzymujących stypendystów zawiera publikacja „Pozwól, aby droga…”.

Wielkim jest człowiek

Rok 2005 był w Fundacji rokiem Norwida – upamiętniła to książeczka pt. „Wielkim jest człowiek” poświęcona „czwartemu wieszczowi”, który inspirował swą duchowością człowieczeństwa papieża Jana Pawła II.