Dokumenty

Regulamin

Regulamin Fundacji do pobrania w formacie PDF

Formularz dla kandydatów

Osoby zainteresowane dołączeniem do grona stypendystów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Rekrutacja do Fundacji trwa każdego roku w czerwcu i lipcu.

Dane osobowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

Środowisko rodzinne

Ojciec / opiekun

Matka / opiekunka

Rodzina

Liczba osób na utrzymaniu

Gospodarstwo Rolne

Dochód

Wyniki w nauce, osiągnięcia ucznia

Wyniki klasyfikacji końcowej w klasie VII szkoły podstawowej

Wyniki klasyfikacji końcowej w klasie VIII szkoły podstawowej

Średnia ocen

Inne osiągnięcia ucznia

Rekomendacja wychowawcy klasy

Statut Fundacji

Statut Fundacji do pobrania w formacie PDF

Sprawozdania finansowe

 • Rok 2022

  • Rachunek zysków i strat_50663

   pdf (350 KB)
   Pobierz
  • Informacja dodatkowa_50664

   pdf (35 KB)
   Pobierz
  • Bilans_50663

   pdf (354 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne_23924

   pdf (779 KB)
   Pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_50664

   pdf (34 KB)
   Pobierz
 • Rok 2021

  • 1_Rachunek zysków i strat_42067

   pdf (346 KB)
   Pobierz
  • 2_Informacja dodatkowa_42068

   pdf (34 KB)
   Pobierz
  • 3_Bilans_42067

   pdf (350 KB)
   Pobierz
  • 5_Sprawozdanie merytoryczne_18864

   pdf (779 KB)
   Pobierz
  • 4_Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_42068

   pdf (34 KB)
   Pobierz
 • Rok 2020

  • Rachunek zysków i strat

   pdf (347 KB)
   Pobierz
  • Informacja dodatkowa

   pdf (35 KB)
   Pobierz
  • Bilans

   pdf (351 KB)
   Pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   pdf (35 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (780 KB)
   Pobierz
 • Rok 2019

  • Informacja dodatkowa

   pdf (36 KB)
   Pobierz
  • Rachunek zysków i strat

   pdf (345 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (781 KB)
   Pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   pdf (34 KB)
   Pobierz
  • Bilans

   pdf (349 KB)
   Pobierz
 • Rok 2018

  • Rachunek zysków i strat

   pdf (351 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (784 KB)
   Pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   pdf (33 KB)
   Pobierz
  • Bilans

   pdf (356 KB)
   Pobierz
  • Informacja dodatkowa

   pdf (35 KB)
   Pobierz
 • Rok 2017

  • Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

   pdf (357 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (787 KB)
   Pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   pdf (349 KB)
   Pobierz
  • Bilans

   pdf (375 KB)
   Pobierz
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia

   pdf (341 KB)
   Pobierz
 • Rok 2016

  • Dodatkowe informacje i objaśnienia

   pdf (338 KB)
   Pobierz
  • Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny

   pdf (354 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (788 KB)
   Pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   pdf (346 KB)
   Pobierz
  • Bilans

   pdf (372 KB)
   Pobierz
 • Rok 2015

  • Bilans

   pdf (375 KB)
   Pobierz
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia

   pdf (340 KB)
   Pobierz
  • Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

   pdf (361 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (788 KB)
   Pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   pdf (356 KB)
   Pobierz
 • Rok 2014

  • Dodatkowe informacje i objaśnienia

   pdf (344 KB)
   Pobierz
  • Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy

   pdf (363 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (786 KB)
   Pobierz
  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   pdf (358 KB)
   Pobierz
  • Bilans

   pdf (376 KB)
   Pobierz
 • Rok 2013

  • Rachunek wyników

   pdf (357 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (796 KB)
   Pobierz
  • Bilans uproszczony

   pdf (352 KB)
   Pobierz
  • Informacja dodatkowa

   pdf (264 KB)
   Pobierz
 • Rok 2012

  • Bilans uproszczony

   pdf (353 KB)
   Pobierz
  • Informacja dodatkowa

   pdf (265 KB)
   Pobierz
  • Rachunek wyników

   pdf (357 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (784 KB)
   Pobierz
 • Rok 2011

  • Bilans uproszczony

   pdf (352 KB)
   Pobierz
  • Informacja dodatkowa

   pdf (263 KB)
   Pobierz
  • Rachunek wyników

   pdf (356 KB)
   Pobierz
  • Sprawozdanie merytoryczne

   pdf (779 KB)
   Pobierz