Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Fundację AMF „Nasza Droga” z siedzibą ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka (dalej: „Fundacja”). Kontakt: amf@amf.org.pl.

Za pośrednictwem naszej strony mogą być pozyskiwane dane osobowe od użytkowników w szczególności poprzez dobrowolnie podawane informacje w formularzach.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację AMF „Nasza Droga”

Szanując prawo do prywatności, osób których dane zostały pozyskane przez nas w zw. z prowadzoną przez Fundację działalnością, informujemy, że dane te przetwarza są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania Fundacja przedstawia zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”):

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja AMF „Nasza Droga” z siedzibą ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Kontakt: amf@amf.org.pl
 2. Administrator w ramach prowadzonej przez siebie działalności przetwarza dane osobowe w następujących celach zależnych od określonego stanu faktycznego:
  Cel przetwarzaniaPodstawa prawna oraz okres przechowywania danych
  Jeżeli kontaktujesz się z nami.

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania.

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas przygotowania i udzielenia odpowiedzi adresatom wiadomości. Nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

  Jeżeli zawarłeś z nami umowę lub przygotowujesz się do jej zawarcia – zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.

  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

  Jeżeli jesteś pracownikiem, współpracownikiem naszego kontrahenta lub dostawcy i Twoje dane zostały nam udostępnione w związku z wykonywaniem umowy.

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze umowy.

  Źródłem pozyskania danych jest wówczas Twój pracodawca.

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

  Jeżeli jesteś kandydatką / kandydatem do pracy i odpowiadasz na nasze ogłoszenie rekrutacyjne.

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza regulacje Kodeksu Pracy.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacji rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów, chyba że wyrażono zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – wówczas okres ten będzie wynosił 1 rok od momentu zakończenia roku, w którym przekazane zostały dokumenty aplikacyjne.

  Więcej na ten temat znajdziesz każdorazowo w treści ogłoszenia o pracę.

  Jeżeli starasz się o stypendium (formularz: https://amf.org.pl/dokumenty/).

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze złożonego formularza i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rozpatrywania Twojego wniosku, a po zakończeniu tej procedury, przez okres maksymalnie 3 lat.

 3. Odbiorcami danych osobowych, a więc podmiotom, którym Fundacja może przekazywać dane osobowe, mogą być:
  • organy państwowe lub inne podmioty upoważnione do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,

  • Poczta Polska oraz firmy kurierskie,

  • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług tj. m.in. dostawcy usług IT, podmioty audytujące, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi, wspierające proces rekrutacji, podmioty świadczące usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,

  • podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Forte.

 4. Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia.

 5. Każdej osobie, której danę są przetwarzane w sytuacjach przewidzianych prawem przysługują również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat wniesienia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Podanie danych osobowych jest generalnie dobrowolne jednak niezbędne do m.in.: uzyskania odpowiedzi na przesłane do Administratora pytanie, zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Obowiązek przetwarzania danych przez Administratora jest wymogiem ustawowym w przypadku procesów rekrutacyjnych.

Pliki cookies

Szanujemy Twoją prywatność.

Strona internetowa korzysta z plików cookies. Szczegóły o używanych przez nas plikach cookies oraz zasadach

Co to są pliki cookies? Jak nimi zarządzać?

Pliki cookies są to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na Twoim urządzeniu. Pliki cookies spełniają wiele różnych funkcji, takich jak możliwość zapamiętywania Twoich preferencji, poprawę jakości korzystania ze strony internetowej oraz pomoc w oferowaniu najlepszych produktów.

Korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies:

 • sesyjnych – plików tymczasowych, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia strony internetowej;
 • stałych – plików, które pozostają na Twoim urządzeniu po zamknięciu przeglądarki internetowej przez wskazane poniżej okresy.
  Wchodząc na naszą stronę www automatycznie instalowane są tylko pliki cookies niezbędne.

Do zainstalowania plików innego rodzaju potrzebujemy Twojej dobrowolnej, uprzedniej zgody. W dowolnym momencie możesz zmienić swoje preferencje plików cookies zmieniając ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub za pośrednictwem specjalnego panela.

Ustawienia preferencji plików cookies:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Ponadto możesz zmienić swoje preferencje plików cookies z poziomu naszej strony internetowej klikając w zakładkę „Ustawienia plików cookies”.

 1. Jakie rodzaje plików cookies wykorzystujemy? Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. Za pośrednictwem tych plików nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego

  Niezbędne

  Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

  Nazwa DostawcaCelData ważnościRodzaj 
  wordpres_test_cookieforteWeryfikuje, czy korzystanie z plików cookie jest możliwe.SesjaHTTP Cookie
  wp_langortefortePrzechowuje ustawienia językowe.SesjaHTTP Cookie
  cookie_notice_acceptedforteSprawdza, czy użytkownik zaakceptował wykorzystywanie niefunkcjonalnych plików Cookie.MiesiącHTTP Cookie

  Statystyka

  Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

  Nazwa DostawcaCelData ważnościRodzaj 
  _gaGoogleRejestruje unikalny identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.2 lataHTTP Cookie
  _fbpFacebookRejestruje unikalny identyfikator do śledzenia wizyt na podstronach3 miesiąceHTTP Cookie

Ostatnia aktualizacja: 2022-05-30