Okolicznościowe wydanie jest kontynuacją pamiątkowej książki, która ukazała się z okazji dwudziestolecia Fundacji. Opisane kolejne pięć lat, podobnie jak w poprzednim wydawnictwie, zawiera ważne głosy fundacyjnych pokoleń.