W 2018 Fundacja wydała wspólne dzieło założycieli, współpracowników, absolwentów, studentów, stypendystów i przyjaciół Fundacji „Dwadzieścia lat FUNDACJI AMF Nasza Droga” zawierające historię, kalendarium, pamiątkowe zdjęcia i wiele świadectw, mówiących jak dobrze iść razem „Naszą Drogą”.