W 2010 roku stypendyści zgłębiali tematykę biblijną, przygotowując się do wyjazdu do Ziemi Świętej, o czym można przeczytać w pokonferencyjnej książce „Tam wstępują pokolenia”. W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania.