NASZA DROGA

w stronę człowieka

Więcej

Od 25 lat

razem w drodze

Więcej

Daję

abyś i Ty dawał dalej

Więcej

Założona w 1998 roku przez Annę i Macieja Formanowiczów FUNDACJA AMF NASZA DROGA ma na celu różnorodne wsparcie młodzieży – głównie z rejonu Ostrowi Mazowieckiej – w rozwoju osobistym, kształtowaniu wrażliwości, odpowiedzialności społecznej.

Bliski i wieloletni kontakt ze stypendystami buduje wspólnotę i długotrwałe przyjaźnie. Na spotkaniach i zajęciach rozbudzana jest aktywność i twórcze myślenie. Młodzież uczy się samodzielności i pracy zespołowej, odwagi w wyrażaniu swoich opinii, otwarcia na potrzeby innych ludzi i dbałości o środowisko naturalne.

Założenia Fundacji

Jesteśmy przekonani, że każdy z nas ma talent, który musi rozpoznać i rozwijać. Fundacja wspiera te poszukiwania, pomaga znaleźć drogę, stawia drogowskazy, kamienie milowe i troszczy się o przewodników.

Mówimy o korzeniach, sięgamy do źródła. Uczymy jak przechodzić od przystanku JA do przystanku MY.

Więcej można się dowiedzieć z opisów poniższych tablic inspirowanych pracami stypendystów, opracowanymi graficznie przez Inez Krupińską i Józefa Wilkonia.

Wybór drogi

Wszyscy na każdym etapie swojego życia musimy wybierać, podejmować decyzję: co dalej. W sposób szczególny dotyczy to osób młodych rozpoczynających swoją życiową wędrówkę.

Kierunek

Roman Brandstaetter napisał w jednym ze swoich wierszy: "Jestem, gdy jestem dobry". Sięganie po klasyczną literaturę, poezję to możliwość czerpania inspiracji. Kierunek naszej drogi wytyczają wartości: szacunek, miłość, odpowiedzialność, przyjaźń, sprawiedliwość, uczciwość, tolerancja.

Źródło

"Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd" - pisze św. Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim. Im bliżej źródła, tym bliżej prawdy. Korzystajmy tylko z pewnych informacji. Ich jakość ma kluczowe znaczenie w wyciąganych wnioskach i przyjmowanych kierunkach działania. Dbajmy o to, aby wychodzące od nas informacje były sprawdzone i wiarygodne!

Korzenie

Nie ma przyszłości bez przeszłości. Szukamy korzeni, cenimy rodzinę, zwyczaje, historię. Cenimy swoją Ojczyznę, ale również budujemy lokalne małe ojczyzny, którymi są przecież nasze środowiska, wspólnoty w pracy, w domu. Nie zapominamy również o otwieraniu się na świat. Polskie nie powinno znaczyć zamknięte, ksenofobiczne, wrogie, ale otwarte, dobre, tolerancyjne, współpracujące ze światem bez kompleksów.

Przewodnicy

Chcesz być wielki, obcuj z wielkimi. Szukamy autorytetów, przewodników, mistrzów. Czytamy biografie postaci z historii dalszej i bliższej, dobrymi przewodnikami są Cyprian Kamil Norwid, Zbigniew Herbert, Robert Schuman – twórca zjednoczonej Europy. Humaniści. Bądźmy na nich otwarci, pamiętamy o tym, że dziś pracujemy dwoma rękoma. Jedna to technika, technologia, innowacja, druga to homo – człowiek, środowisko, kultura.

Doświadczanie

To bardzo ważny element edukacji. Trzeba znaleźć czas na doświadczanie, sprawdzanie, na warsztaty, szkolenia, spotkania, które nie będą czczą gadaniną. Podróżujemy, szukamy inspiracji. Słuchamy. Nadstawiamy uszu, zanim zaczniemy mówić. Nie bądźmy gadatliwi, to uciążliwa przypadłość. Doświadczanie to też porażki, każdy z nas musi się wewnętrznie na nie przygotować i umieć je wykorzystać!

My

Pamiętamy, że jesteśmy wspólnotą. Cyprian Kamil Norwid w liście do Michaliny Dziekońskiej nieco ponad sto pięćdziesiąt lat temu pisał między innymi tak: "(...) Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym (...)" Znamienne i często aktualne są te słowa. Postarajmy się ze wszystkich sił wyeliminować tę straszną polską wadę, przywarę, jaką jest brak umiejętności funkcjonowania społecznego czyli inaczej zespołowego.

Doskonalenie

Każdy z nas ma talent, który musi rozpoznać i rozwijać, a nie zakopywać jak w biblijnej przypowieści. Najlepiej rozwijajmy je razem i wspólnie się doskonalmy.

Wydarzenia

19.07.2024

CZTERY LATA MINĘŁY JAK JEDEN DZIEŃ!

Więcej
04.01.2024

MIŁOŚCI I POKOJU

Więcej
11.12.2023

CZY JA TEŻ MOGĘ ZMIENIĆ ŚWIAT?

Więcej
13.11.2023

MAMY ĆWIERĆ WIEKU!

Więcej
04.10.2023

Jubileuszowa inauguracja

Więcej
04.07.2023

O Conradzie wie chyba wszystko

Więcej

Czym się zajmujemy

Nasi stypendyści to osoby chcące się rozwijać i doskonalić. Szukamy twórców, a nie odtwórców. Młody człowiek ma się zmieniać sam po to, by kiedyś zmieniać świat przez odwagę „innego”, własnego myślenia, bycia sobą, zaświadczania wyznawanego systemu wartości, nie tylko słowem.