Chcesz być wielki, obcuj z wielkimi. Szukamy autorytetów, przewodników, mistrzów. Czytamy biografie postaci z historii dalszej i bliższej, dobrymi przewodnikami są Cyprian Kamil Norwid, Zbigniew Herbert, Robert Schuman – twórca zjednoczonej Europy. Humaniści. Bądźmy na nich otwarci, pamiętamy o tym, że dziś pracujemy dwoma rękoma. Jedna to technika, technologia, innowacja, druga to homo – człowiek, środowisko, kultura.