Maciej Formanowicz

Przedsiębiorca, założyciel i wieloletni Prezes Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE”S.A. W roku 1998 wraz ze swoją żoną Anną powołali do życia Fundację AMF NASZA DROGA. Wspiera Fundację w jej rozwoju i podejmowanych działaniach. Prowadzi również wykłady dla stypendystów przybliżające zagadnienia m.in. z dziedziny gospodarki i ekonomii.

Anna Formanowicz

Lekarz pediatra specjalista pulmonolog, współzałożyciel,  darczyńca Fundacji. Od początku istnienia Fundacji wskazuje główne kierunki jej działania i rozwoju. Dzięki swojej dużej wrażliwości społecznej rozumie potrzeby młodych ludzi oraz ich oczekiwania, nawiązuje bardzo dobry kontakt z młodzieżą fundacyjną.