Świat będzie lepszy, gdy człowiek będzie lepszy

28.09.2022

W piątek 23 września odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego roku fundacyjnego, podczas której do grona stypendystów zostało przyjętych 10 osób.

W wydarzeniu wzięli udział Założyciele, współpracownicy, stypendyści i ich rodzice, absolwenci, a także dyrektorzy szkół średnich i podstawowych oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych.
Młodzież przygotowała barwny spektakl pt. „Nabierz wiatru w żagle”, który nawiązywał do życia i twórczości patrona rozpoczynającego się roku fundacyjnego, tj. Josepha Conrada. Przedstawienie było przesłaniem do podążania własną drogą, nie poddawania się przeciwnościom losu i zachętą do odwagi. Tytuł spektaklu „Nabierz wiatru w żagle” jest jednocześnie motywem przewodnim działań Fundacji w bieżącym roku szkolnym.
W wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. Ewa Krawiecka odnosiła się do twórczości J. Conrada i płynących z niej najważniejszym wartości, tj. bycia wiernym zasadom, dobru, dbałości o honor i moralność. Z kolei dr Anna Formanowicz w swoim przesłaniu podkreślała, jak ważne jest dziś bycie we wspólnocie, poczucie solidarności i ciągłe umacnianie się w swojej drodze do człowieczeństwa – „Świat będzie lepszy, gdy człowiek będzie lepszy” powiedziała na zakończenie.

Po oficjalnej części spotkania goście mogli podziwiać prace stypendystów, wykonane podczas letniego obozu artystycznego w Łucznicy.

Czytaj także

04.01.2024

MIŁOŚCI I POKOJU

11.12.2023

CZY JA TEŻ MOGĘ ZMIENIĆ ŚWIAT?

13.11.2023

MAMY ĆWIERĆ WIEKU!