AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Tam wstępują pokolenia...

„Tam wstępują pokolenia…”(Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, pod red. ks. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa Fundacja AMF „Nasza Droga” 2011, 174  s., kolorowy  aneks fotograficzny, film dvd, seria Mistyka Polska nr 117.
Ziemia Święta od wieków budziła od stuleci wielkie emocje; marzenia i pragnienia były tak silne, iż walczono o nią  i podążano do niej bez względu na trudy podróży jako do centrum świata.

Książka „Tam wstępują pokolenia…” jest trzecią w serii „W poszukiwaniu duchowości...” Organizatorem konferencji, która odbyła się tradycyjnie dnia 24 listopada 2010 na UKSW była Fundacja Anny i Macieja Formanowiczów „Nasza Droga” oraz Sekcja Teologii Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Słowa psalmisty wielbiące nieprzemijalne piękno Jerozolimy jako miasta świętego, do którego podążają liczne pokolenia, zostały wybrane jako cytat inicjujący rozważania nad istotą pielgrzymowania do centrum świata. Jerozolima stanowiła i nadal jest wyjątkowym punktem odniesienia  nie tylko dla chrześcijan, stąd sympozjum dotyczyło różnorakich aspektów drogi w zróżnicowanej czasoprzestrzeni. Symbolika, biblijne i teologiczne podstawy, wędrowanie postrzegane przez pryzmat poezji i pieśni czasów krucjat, literackie aspekty, refleksje i współczesna próba transpozycji motywu drogi w realizacji pielgrzymki młodzieży z fundacji AMF złożyły się sesję, której pokłosiem jest publikacja. Podobnie jak w poprzednich edycjach, ważką część stanowią wypowiedzi współczesnych „palmieri” - stypendystów, uczniów, studentów opatrzone aneksem fotograficznym.
Serdeczne podziękowanie kierujemy do Czcigodnych Prelegentów oraz Autorów nadesłanych tekstów:  dr Agnieszki Kwiatkowskiej (UAM Poznań), ks. dra Waldemara Linke CP (UKSW Warszawa), ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla (UAM Poznań), ks. dra Romana Tkacza SAC oraz dra Jacka Kowalskiego z zespołem Klub Świętego Ludwika za muzyczną interpretację pieśni krzyżowych. Wyrazy uznania kierujemy dla reżysera i autora filmu z Ziemi Świętej – Tadeusza Bystrama, który niestrudzenie z kamerą podążał śladami młodych pielgrzymów.
Współczesny człowiek potrzebuje odpowiedzi na pytania dotyczące egzystencji  rozumianej również jako nieustająca podróż – mamy nadzieję, że jedną z nich może być próba oglądu fenomenu duchowej wędrówki do miasta „doskonałej piękności” -  Jerozolimy w wymiarze  realnym i duchowym.
Zespół redakcyjny: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, dr Ewa Krawiecka, ks. dr Włodzimierz Gałązka