AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Pan Cogito i perła

Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta,  pod red. ks. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa Fundacja AMF „Nasza Droga” 2009, 278 s., kolorowy  aneks fotograficzny, seria Mistyka Polska nr 95. Czy Zbigniew Herbert to ateista, czy człowiek głębokiej, choć pełnej pytań wiary? Jakie perły możemy wyłowić w jego poezji my – współcześni i zabiegani?

Na te i wiele innych problemów odpowiada książka, która jest pokłosiem ogólnopolskiej interdyscyplinarnej sesji naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2009 roku.
Sesja wpisała się w Rok Zbigniewa Herberta oraz uwieńczyła dziesięciolecie istnienia Fundacji AMF „Nasza Droga”, która przez kilkanaście miesięcy ze Swymi Podopiecznymi zgłębiała przesłanie Autora Pana Cogito.
W publikacji teksty: prof. dr hab. Marii Adamczyk,  prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej – Kuflowej, dr Zofii Dambek, S. dr Wiesławy Tomaszewskiej CR,  prof. dra hab. Krzysztofa Dybciaka, prof. dra hab. Wojciecha Kudyby, ks. prof. dra hab. Jana Kantego Pytla, prof. dra hab. Tadeusza Tołłoczki, dra Tomasza Garbola, dra Macieja Nowaka, ks. dra Jerzego Sikory, dra Leszka Teusza, ks. dra Romana Tkacza SAC.
Publikacja, której nadrzędną serią jest Mistyka Polska, inicjuje ciąg dyskusji
nad różnorakimi wymiarami duchowości, tak bardzo potrzebnej i jednocześnie
wymagającej wnikliwego oglądu przez specjalistów wielu dziedzin.
Mamy nadzieję, iż rozpatrywanie licznych odcieni „pereł duchowości” Zbigniewa Herberta jak i innych planowanych zagadnień, stanowić będzie ważki przyczynek do pogłębionej wizji bogactwa nauki, kultury i sztuki oraz rozpocznie nową dyskusję nad obecnością Sacrum i Sanctum w życiu człowieka.

Zespół redakcyjny: ks prof. dr hab. Stanisław Urbański, dr Ewa Krawiecka, dr Włodzimierz Gałązka