AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2019 wrzesień

Inauguracja - od kosmosu do mikrokosmosu

13 września podczas inauguracji  21 roku  Fundacji młodzież  sama przygotowała wystąpienia - o minionym roku poświęconym "dotykaniu wszechświata", o artystycznych warsztatach podczas wakacyjnego obozu w Łucznicy oraz o pomysłach na temat tegoroczny:  "ekologia". Człowiek to mikrokosmos, sam tworzy też ekosystem, a przede wszystkim system relacji z sobą, innymi ludźmi oraz najbliższym otoczeniem. Projekt stypendystów "Pociąg do ekologii" jest początkiem do wspólnych działań na rzecz budowania przemyślanych sposobów poprawiania właśnie takiego eko- sytemu tu i teraz. Założyciele Fundacji, przyjmując nowych stypendystów, zwrócili uwagę na odpowiedzialność, jaką każdy z nas ponosi za codzienne działania, których skutki będą odczuwalne dla przyszłych pokoleń.

"Pod koniec września  stypendyści odwiedzili Narodową Galerię Sztuki w Warszawie. Temat wyjazdu był adekwatny do myśli przewodniej Fundacji na rok 2019/20:  ekologia" - relacjonuje Przemek.  "Zobaczyliśmy m.in. jeden film wyświetlany jednocześnie na trzech ekranach w oryginalny sposób. Pozwalało to na chwilę wyciszenia i refleksji nad obecnym stanem świadomości ekologicznej na świecie. Zadaniem dla nas w >Zachęcie< było  także opracowanie ekologicznych komiksów.