AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2019 luty

Zimowisko w Hodyszewie

Podczas wyjazdu do Hodyszewa w dniach 4 - 8 lutego młodzież wspaniale się bawiła, wypoczywała i uczestniczyła w szeregu zajęć o tolerancji w praktyce czyli codziennym życiu, umiejętności przyjmowania porażek, które mogą być początkiem czegoś pozytywnego oraz budowaniu dobrych, trwałych relacji. Były zajęcia z emisji głosu i dobre rady udzielane przez absolwentów Fundacji o wyborze kierunku studiów i sile kreatywności, a jak przystało na czas karnawałupodstawy nauki tanga oraz pogodna noc pełna gier i konkursów przygotowanych przez wychowawców - absolwentów.

Jednym z tematów poruszanych na zimowisku w Hodyszewie był temat tolerancji. Oto kilka wypowiedzi stypendystów.

"Dla mnie tolerancja to akceptowanie odmiennych zachowań innych ludzi. Nie trzeba się zgadzać ze zdaniem, czy poglądem drugiej osoby, ale należy uszanować jej opinie. Według mnie w tolerancji chodzi oto, aby wszystkich ludzi traktować jednakowo, na równi".

"Tolerancja jest dla mnie wytrzymałością i wyrozumiałością na odmienność. Jest uszanowaniem uczuć innych, poglądów, upodobań itp. Jest zaakceptowaniem człowieka takim, jakim jest.".

"To łamanie utworzonych przez nas barier, które ograniczają otwartość na  inne osoby i praca nad sobą, aby być gotowym zrobić coś wbrew sobie i swym poglądom".

"Jest życiem ze wszystkimi ludźmi w całkowitej akceptacji ich wad, przyzwyczajeń oraz pochodzenia. Tolerancja to życie z innymi osobami tak, jak chciałabym i ja być przez społeczeństwo przyjmowana. Nie muszę się z nimi we wszystkim zgadzać. Ważne jest, by umieć być obok siebie. Ziemia  jest jedna i musimy na niej żyć w zgodzie".