AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2015 listopad

„Szukaj siebie w Mnie” - Sesja na UKSW

18 listopada odbyło się sympozjum zorganizowane przez Fundację AMF ,, Nasza Droga " i Katedrę Duchowości UKSW. Tematem przewodnim tego spotkania było światło, które można odnaleźć  w nauce, sztuce, literaturze oraz przede wszystkim w drugim człowieku. O swych poszukiwaniach mówił o. Wojciech Ciak szukający światła duchowości w dziełach św. Teresy z Avila,  dr Tomasz Sowiński  - naukowiec, fizyk zajmujący  się teorią światła, s. Małgorzata Chmielewska, która dostrzega światło w ludziach niekochanych i odrzuconych oraz Stanisław Soyka, który wyśpiewał swe fascynacje blaskami życia.

Już po raz ósmy mogliśmy uczestniczyć w konferencji zorganizowanej w auli zaprzyjaźnionego z fundacją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym roku mottem spotkania były słowa św. Teresy z Avila ,, Szukaj siebie we Mnie".

Spotkanie rozpoczęło krótkie przemówienie i powitanie wszystkich przybyłych gości przez ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego oraz Rektora i Dziekana Uczelni. Następnie głos zabrał pan Maciej Formanowicz, który przybliżył zebranym historię i cele naszej fundacji.

Jako pierwszy z prelegentów wystąpił o. Wojciech Ciak z Zakonu Karmelitów Bosych w Poznaniu. Przedmiotem jego rozważań był ,,Zamek wewnętrzny" napisany w 1577 roku przez św. Teresę z Avila oraz ,,Zamek"  – powieść napisana w 1922 roku przez Franza Kafkę. Dwa przykłady mówiące o dwu różnych sposobach życia – od afirmacji aż po negację. Następnie swój wykład zaprezentował dr Tomasz Sowiński - fizyk pracujący w Państwowej Akademii Nauk . Przedstawił on światło od strony naukowej. Poznaliśmy także drogę jaką przeszli naukowcy zanim odkryli tak powszechne dzisiaj światło laserowe. Dowiedzieliśmy się, że nikt poza istotą ludzką nie jest w stanie go wytworzyć.

O świetle w swoim życiu opowiedziała także siostra Małgorzata Chmielewska, która jest przełożoną Wspólnoty ,,Chleb życia ". Wspólnota prowadzi 7 domów, w których przyjmuje ludzi bezdomnych, starych, chorych i matki z dziećmi, starając się razem z nimi stworzyć miejsce do godnego życia i umożliwić powrót do społeczeństwa. Podzieliła się ona z nami miłością jaką daje potrzebującym i  zaświadczyła, że poczynione dobro wraca do człowieka. Nawet najmniejsza pomoc może być dla cierpiącego ogromnym światłem zmieniającym życie jego i nasze.

Swój wkład w sympozjum mieli również stypendyści Fundacji AMF ,,Nasza Droga". Zaprezentowaliśmy  efekty naszej pracy, którą rozpoczęliśmy już w październiku. Pierwsza grupa zajmowała się tematem ,,Jak rzucam światło do przodu na drodze do samego siebie" , druga - do drugiego człowieka , a trzecia - do Boga. Każdy  z nas , mimo tremy miał szansę podzielić się swoimi przemyśleniami na dany temat z publicznością.

Wykład Stanisława Soyki, który był zupełnie inny od wszystkich, ponieważ miał formę śpiewaną. Oprócz wsłuchiwania się w słowa i piękne wykonanie każdej z piosenek mieliśmy też okazję odrobinę pośpiewać. Takie ,,warsztaty muzyczne " okazały się rewelacyjnym zakończeniem naszej konferencji, a artysta został nagrodzony gromkimi brawami.

 Joanna Tyl