AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2013 - styczeń

11 stycznia 2013roku  braliśmy udział w kolejnym, comiesięcznym spotkaniu. Było ono jednak wyjątkowe - wykład odbył się w murach Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Naszym gościem był ks. dr Roman Tkacz, który wygłosił prelekcję pt. "Galileusz - wiara i rozum".W bardzo interesujący sposób został nam przedstawiony życiorys tego wielkiego uczonego . Przypomniane nam zostało, że miał on wiele wspólnego z Polakiem, Mikołajem Kopernikiem - nie bez powodu więc spotkaliśmy się w szkole,  której odkrywca teorii heliocentrycznej jest patronem.

Ksiądz postawił podstawowe pytanie - dlaczego wciąż mówi się o Galileuszu, który głosząc teorie Mikołaja Kopernika został skazany na areszt.

Sprawa Galileusza pokazuje nam  bardzo wyraźnie problem kompatybilności między teorią heliocentryczną a Pismem Świętym. W Księdze Jozuego pojawia się bowiem tekst o zatrzymaniu słońca, co jest sprzeczne z tym co zostało udowodnione naukowo. Jednak  tekst ten powinien być traktowany symbolicznie,  jako prośba o wydłużenie dnia, który jest potrzebny do walki ze złem. Niestety, przedstawiciele Kościoła rozumieli ten tekst dosłownie, nie dopuszczając poprawności hipotezy Kopernika. Galileusz więc został błędnie osądzony przez Kościół.

Jan Paweł II także zajmował się postacią Galileusza, ponieważ wierzył w siłę prawdy oraz podjął się dzieła oczyszczenia pamięci Kościoła. Papież wielokrotnie podkreślał, że między Księgą Natury a Księgą Słowa Bożego nie może być sprzeczności.

Temat wykładu genialnie pasował do tematu przewodniego roku fundacyjnego o sercu i rozumie oraz możliwości pogodzenia ze sobą nauki i wiary.

    Bardzo wielkim zaskoczeniem było dla nas to, że w trakcie wykładu dołączył do nas ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Po prelekcji odbyło się krótkie spotkanie z nim, na którym wyjaśniliśmy cele i założenia Fundacji AMF Nasza Droga, a także opowiedzieliśmy swoje wrażenia z przynależenia do niej.

Na koniec Ks. biskup udzielił nam błogosławieństwa i złożył serdeczne życzenia.

 

Klaudia Krajza