AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Pozwól, aby droga…

Pozwól, aby droga…Świadectwa młodych pielgrzymów z Camino de Santiago, Warszawa Fundacja AMF 2007, 42 s., płyta dvd Camino de Santiago.

Dlaczego Camino – droga średniowiecznych pielgrzymów – nadal wzywa i pociąga tylu współczesnych ludzi? Co jest w niej tak fascynującego? Czy wędrówka traktami sprzed stuleci to moda, a może potrzeba bycia w drodze sam na sam ze sobą?

Szanowni Państwo,
przekazując kolejną publikację Fundacji AMF pragniemy podkreślić symbolikę
drogi, jaka towarzyszy naszej fundacji już od blisko dziesięciu lat. To właśnie droga i jej przemierzanie są nam szczególnie bliskie, bo przecież nieustannie się na niej znajdujemy, w każdym naszym działaniu - w ciągu całego życia. To „bycie w drodze” w sensie fizycznym i metafizycznym, jest w ogromnym stopniu wyznacznikiem wszystkich naszych działań.
Kto przebywa w drodze, ten do czegoś zmierza, stara się coś osiągnąć, dojść wbrew przeciwnościom do celu. Tak pojmowana droga ma dla nas pozytywny wydźwięk i niesie ze sobą wielką nadzieję, że zmierzamy ku oczekiwanemu kresowi podróży z jednoczesnym przeświadczeniem czekającej nas radości.
Kiedy podejmowaliśmy wyzwanie założenia fundacji, postawiliśmy sobie
zadanie przekazania tego właśnie przesłania naszej młodzieży, uświadomienia jej, że nieustannie jest w drodze... Jako młodzi ludzie są dopiero na jej początku – od ich pracy nad doskonaleniem własnych charakterów zależy jak wykorzystają dany im czas przygotowań do całej życiowej drogi. Paracelsus - wybitny lekarz i uzdrowiciel uważał, że „człowiek współbrzmi z kosmosem”, potrzebna jest harmonia istoty ludzkiej z otaczającym go światem. Ważne są wszelkie działania zmierzające do przywrócenia prawdziwej harmonii, nastrojenie myślenia ludzkiego do rytmu wszechświata. Warunki, w których przyszło nam przemierzać życiowe ścieżki niejednokrotnie burzą ową naturalną „muzykę sfer”. Obserwując młodzież od prawie już dekady dostrzegamy
ich problemy, zmagania, bezradność, cierpienia - zerwaną harmonię z otoczeniem, rodziną, przyjaciółmi. Chcielibyśmy przybliżyć zarówno młodym „wędrowcom”, jak i nam, myśl przywołanego wielkiego lekarza i filozofa, przekonanego, że Bóg nie uwięził człowieka w zamkniętej formie, lecz wskazał mu liczne możliwości rozwoju. Sądzimy, że naszym zadaniem jest wykorzystać dane szanse, zmierzać pewnie drogą, podczas której przemieniamy siebie i świat.
Dlatego mimo lęków i obaw postanowiliśmy jako fundacyjna wspólnota RAZEM zmierzyć się z trudami pielgrzymowania.
Byliśmy pewni, że duchowa moc i płynące z Camino de Santiago przesłanie będzie pomocne nam i naszym stypendystom w znalezieniu koniecznej, a często
utraconej, bądź zachwianej harmonii. Ta droga połączyła przygotowanie fizyczne do dalekiej wyprawy, trudnej, nieznanej, ekscytującej z przygotowaniem duchowym: poznawaniem dróg życiowych św. Jakuba Apostoła, św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila. Rozmowy z młodzieżą podczas dni wędrówki na jakubowych ścieżkach były bezcennym doświadczeniem, naszym wspólnym wzrastaniem i wzajemnym obdarowywaniem się: obecnością, życzliwością, ciepłym słowem, gestem, uśmiechem, nadzieją... Refleksje naszych młodych współpielgrzymów znajdziecie Państwo w tej publikacji. Chcielibyśmy podążać dalej, „podniesieni” tym, co przeżyliśmy, mocni wskazaniami naszych przewodników, pełni nadziei. Pragniemy, aby wszyscy „wędrujący” z nami podzielali nasze głębokie przeświadczenie sensu tak rozumianej drogi w przyszłość
– bo Ten, którego szukamy (jak napisał Rainer Maria Rilke) należy do przyszłości.

Anna i  Maciej Formanowiczowie