AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Jestem tylko wędrowcem...

Jestem tylko wędrowcem… W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II,
pod red. ks. S. Urbańskiego, E. Krawieckiej, W. Gałązki, Warszawa Fundacja AMF „Nasza Droga” 20010, 375 s., kolorowy  aneks fotograficzny, seria Mistyka Polska nr 112.
Czy pamiętamy nauczanie  Jana Pawła II?
A co naprawdę robimy, aby nie pozostało ono  tylko sentymentalnym wspomnieniem?

Oto słowa jednego ze stypendystów Fundacji AMF „Nasza Droga” skierowanych do Jana Pawła II:


Ojcze, ja jestem tylko wędrowcem po skrawku wielkiego świata. Marzę
o tym, aby nauczyć się mądrości. Próbuję patrzeć na wszystkich z miłością,
a co wieczór płaczę nad swoją małością. Jestem bowiem bardzo słaby, wybieram
zawsze kręte drogi i upadam pod każdym ciężarem, jaki przychodzi
mi nieść. Może jednak moja miłość i wiara, chociaż niedojrzała i wciąż bez
pokrycia, wystarczy, aby Pan spojrzał na mnie ze swojego krzyża, z którego
tak bardzo chciałbym Go zdjąć...


Książka jest drugą w serii „W poszukiwaniu duchowości...” (w roku 2009 ukazała się Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta).
Tematem przewodnim stały się słowa kilkunastoletniego stypendysty, wyrażające dążenie niepozbawione pytań, dylematów, rozterek w procesie odkrywania własnej tożsamości młodzieży: Jestem tylko wędrowcem. W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP II.
Publikację jako pokłosie naukowej konferencji na UKSW w 2009 roku) otwierają trzy spójne oceny systemu wychowawczego Fundacji AMF „Nasza Droga” w kontekście wskazówek papieskiego nauczania. Zasadniczy zrąb książki układa się także trójdzielnie.
W pierwszej części: „Głosy o pokoleniu JP II” zawierającej referaty, została zachowana kolejność przemówień, komunikatów wygłoszonych podczas sympozjum oraz porządek alfabetyczny tekstów nadesłanych; uczonych, wychowawców, moderatorów – nie tylko rozważających model duchowości teoretycznie, ale starających się go realizować w pracy z młodzieżą.
Drugą: „Głosy pokolenia JP II” stanowią wypowiedzi stypendystów, uczniów, studentów opatrzone aneksem fotograficznym.
Trzecia część: „Głosy dla pokolenia JP II” to sprawdzone praktycznie scenariuszy pomocy dydaktycznych przeznaczonych do zastosowania w pracy nad rozwijaniem tematyki duchowości wśród młodych odbiorców.
Wyrażamy nadzieję, iż zainicjowana seria dysput nad wielorakimi wymiarami Sacrum będzie kontynuowana, jako głos opowiadający się za koniecznością dostrzegania w kulturze współczesnej obecności Ducha Odnowiciela, wylanego przez Jana Pawła II podczas pamiętnej pielgrzymki 1979 roku.

Zespół redakcyjny: ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, dr Ewa Krawiecka, ks. dr Włodzimierz Gałązka