AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Program stypendialny

PROGRAM STYPENDIALNY "DAJĘ, ABYŚ I TY DAWAŁ" "BIORĘ, ABY DAWAĆ DALEJ".
Pod tymi hasłami program stypendialny Fundacji AMF prowadzony jest siódmy rok. Obejmuje swoim zakresem młodzież ze szkół średnich rekrutowaną spośród absolwentów gimnazjów. Komisja stypendialna bierze pod uwagę nie tylko sytuację materialną, ale również wyniki w nauce oraz zainteresowania kandydata. W programie stypendialnym uczestniczy obecnie 32 licealistów, 14 studentów I i II roku Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego, Politechnik, SGGW, AWF oraz innych.

 

Oprócz pomocy materialnej najważniejsze jest długofalowe kształtowanie osobowości poprzez:

 • Systematyczne comiesięczne spotkania z młodzieżą (przy okazji wręczania stypendiów)
 • Pracę rozpoznawczą wychowawców (poznawanie środowiska domowego, częste kontakty ze szkołami, rozmowy z nauczycielami i stypendystami)
 • Pomoc zdrowotną, opiekę lekarską i stomatologiczną
 • Warsztaty z psychologiem dotyczące poprawy komunikacji interpersonalnej odbywające się dwa razy w ciągu roku
 • Cykle spotkań z wybitnymi ludźmi nauki, sztuki i kultury. Spotkania te są otwarte i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wielu osób
 • Udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych, wizyty w teatrze, operze, kinie, na koncertach i wystawach
 • Poznawanie "małych ojczyzn" - historii i kultury najbliższego regionu
 • Zwiedzanie ojczystego kraju oraz w miarę możności krajów sąsiednich (Czechy, Litwa) i innych krajów europejskich (Włochy)
 • Zachęcanie młodzieży do działania na rzecz innych i najbliższego otoczenia.
   
 

Informacje dla kandydatów

Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem i przesłanie określonych w nim dokumentów wraz z kartą zgłoszeniową na adres Fundacji. Kartę zgłoszeniową można także uzyskać pod adresem Fundacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1.

Przypominamy, że program stypendialny zobowiązuje stypendystów nie tylko do dobrej nauki w szkole, ale również systematycznej współpracy i udziału w obowiązkowych, comiesięcznych wspólnych spotkaniach, podczas których realizujemy różne dodatkowe, pozaszkolne programy edukacyjne.

 

Do pobrania: