AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Program pomocy

Tą nazwą objęliśmy wiele różnych działań. Niektóre z nich mają charakter systematyczny, jak na przykład pomoc w dożywianiu dzieci w szkołach. Jest to również ciągła pomoc ośrodkom zajmującym się dziećmi niepełnosprawnymi.

Staramy się wspólnie ze stypendystami organizować im wycieczki i spotkania, uczestniczyć w ważnych uroczystościach. Program Pomocy dotyczy sytuacji, które nie zawsze można przewidzieć. Pomagamy w miarę możności, w przypadkach indywidualnych, jak również staramy się wspierać szkoły, wyposażając im pracownie, biblioteki. Fundacja pomaga także organizować koncerty i spektakle młodzieżowe oraz rozwijać plastyczne zainteresowania młodych ludzi.

Więcej o programie pomocy realizowanym w poszczególnych latach można przeczytać w kronice.