AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Programy

Program stypendialny

PROGRAM STYPENDIALNY "DAJĘ, ABYŚ I TY DAWAŁ" "BIORĘ, ABY DAWAĆ DALEJ".
Pod tymi hasłami program stypendialny Fundacji AMF prowadzony jest siódmy rok. Obejmuje swoim zakresem młodzież ze szkół średnich rekrutowaną spośród absolwentów gimnazjów. Komisja stypendialna bierze pod uwagę nie tylko sytuację materialną, ale również wyniki w nauce oraz zainteresowania kandydata. W programie stypendialnym uczestniczy obecnie 32 licealistów, 14 studentów I i II roku Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego, Politechnik, SGGW, AWF oraz innych.

dowiedz się więcej

Program wakacyjny

Fundacja AMF od początku swej działalności organizuje wakacje dla dzieci z rodzin dotkniętych problemami zdrowotnymi, finansowymi lub społecznymi. Mają one okazję wyjechać w różne regiony kraju, uczestniczyć w obszernym programie kulturalnym i znajdować się pod opieką wykwalifikowanych pedagogów.

dowiedz się więcej

Program pomocy

Tą nazwą objęliśmy wiele różnych działań. Niektóre z nich mają charakter systematyczny, jak na przykład pomoc w dożywianiu dzieci w szkołach. Jest to również ciągła pomoc ośrodkom zajmującym się dziećmi niepełnosprawnymi.

dowiedz się więcej