AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 1999

PROGRAM STYPENDIALNY – Daję abyś i Ty dawał.

Fundacja AMF rozpoczęła realizację programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, z bardzo dobrymi wynikami w nauce i kłopotami finansowymi w rodzinie. Komisja stypendialna, w skład której wchodzą głównie pedagodzy dokonała trudnego wyboru z ponad pięćdziesięciu nadesłanych podań.

PROGRAM STYPENDIALNY – Daję abyś i Ty dawał.

Fundacja AMF rozpoczęła realizację programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych, z bardzo dobrymi wynikami w nauce i kłopotami finansowymi w rodzinie. Komisja stypendialna, w skład której wchodzą głównie pedagodzy dokonała trudnego wyboru z ponad pięćdziesięciu nadesłanych podań.

Uroczysta inauguracja tego programu i wręczenie stypendiów odbyło się 8 września w Infocentrum w Ostrowi Mazowieckiej. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele władz miasta, powiatu, dyrektorzy szkół współpracujących z Fundacją, stypendyści z rodzicami i przyjaciele Fundacji. Mówiąc do stypendystów p. Anna Formanowicz powiedziała o tym jak rozumieć stare łacińskie przysłowie "do ut illis des".


Inauguracja roku stypendialnego ’99. Troje stypendystów było nieobecnych na uroczystości.

Stwierdziła, że każdy z nas może ofiarować wiele drugiemu człowiekowi. Ważny jest każdy najmniejszy przejaw życzliwości.
P. Anna Formanowicz życzyła, aby Fundacja była miejscem, w którym stypendyści zawsze mogą liczyć na życzliwość i zrozumienie. Zapraszała do aktywnej współpracy, która w przyszłości będzie się na pewno rozwijać.

22 XII odbyło się spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział stypendyści i pracownicy Fundacji. W miłej atmosferze, składaliśmy sobie życzenia, łamaliśmy się opłatkiem. Były także prezenty i rozmowy na różne tematy – słowem była to świetna okazja do bliższego wzajemnego poznania się.

PROGRAM WAKACYJNY – "Lato czeka".

Na kolonie letnie wyjechało w tym roku 105 dzieci. W nadmorskim Ośrodku Harcerskim w Pucku wypoczywali uczniowie z Małkini, Nura, Lubiejewa i Ostrowi Mazowieckiej. Kolonie te miały szczególny charakter, były integracyjne, łączyły dzieci, które codziennie spotykają się z problemem alkoholizmu oraz dzieci dotknięte różnymi przewlekłymi chorobami. Wspólnie uczyły się w gronie rówieśników, jak radzić sobie z trudnościami, które spotykają je w życiu. Oprócz zabaw, gier, interesujących wycieczek, młodzież brała udział w zajęciach edukacyjno-terapeutycznych, prowadzonych przez odpowiednich specjalistów. Zorganizowany wypoczynek sprawił, że dzieci wróciły nie tylko wypoczęte i opalone, ale i nieco odmienione – weselsze.


Wesoła zabawa

Anna Bakuła, Piotr Bakuła - autorzy tego artykułu prowadzili zajęcia terapeutyczne z dziećmi

PROGRAM POMOCY „TU I TERAZ”

Przez cały rok pomagaliśmy Zespołowi Szkół Specjalnych z Ostrowi w dożywianiu młodzieży

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nurze wyposażyliśmy w materiały do terapii zajęciowej

wspieraliśmy w bezpłatnym dożywianiu  punkt żywienia w Ostrołęce  zorganizowany przez Ligę Polskich Kobiet

Pomogliśmy urządzić Dom Dziecka w Ostrołęce

Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Im. Janusza Korczaka w Ostrołęce – przekazaliśmy paczki żywnościowe

Wychowawcom  ze Szkół Podstawowych Nr 2 i 4 w Ostrowi Mazowieckiej Fundacja AMF pomogła sfinansować pobyt dzieci w Świeradowie Zdroju i Krynicy Morskiej w ramach programu „Zielona Szkoła”.

Kontynuowaliśmy rozpoczętą w ubiegłym roku pomoc w programie przeciwdziałania narkomanii. Fundusze przekazane Ruchowi Społecznemu „Droga” przeznaczono w całości na przeprowadzenie w szkołach średnich programów profilaktycznych mających na celu ograniczenie popytu na środki psychoaktywne wśród młodzieży. Programem objęto kolejne klasy z LO w Ostrowii Mazowieckiej i ZSR w Lubiejewie.

Zespołowi Szkół Zawodowych Im. Stanisława Staszica pomogliśmy w urządzeniu powstającego bloku żywieniowego

Dzieciom ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Koło w Ostrowi Mazowieckiej) pomogliśmy w zorganizowaniu dojazdu na turnus rehabilitacyjny do Iwonicza Zdroju

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej – pomogliśmy w zakupie materiałów do zajęć praktycznych

27 XI w Andrzejowie odbyło się powiatowe spotkanie sportowe dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem „I ja mogę być mistrzem”. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane m. in. przez Fundację AMF

W odpowiedzi na prośbę Konsulatu Honorowego Republiki Austrii Fundacja AMF dofinansowała wyjazd do Austrii finalistów konkursu „Austria – kraj i ludzie” w dniach 23.09 – 26.09.

 

 

Powrót do kronik