AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 1998

PROGRAM STYPENDIALNY – zaczęliśmy realizować dopiero od roku 1999

PROGRAM WAKACYJNY

Fundacja AMF zorganizowała wypoczynek letni dla 105 dzieci ze Szkoły Specjalnej w Ostrowii Mazowieckiej oraz dla dzieci zgłoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kolonie odbyły się w Pucku w Harcerskim Ośrodku Morskim.

Oprócz czynnego wypoczynku, dzieci miały zorganizowane wycieczki do Rozewia, Sopotu, Chałup, Gdyni, Gdańska, Rzucewa. Zwiedzały Ratusz Gdański, Kościół Mariacki, okręt wojenny „Mamry” w Pucku, Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Rybołówstwa. Poza tym zapewnione były różne atrakcje, np. zabawy i konkursy. Dzieciom ogromnie podobał się rejs po Zatoce Puckiej.


Chłodno, ale piasek kusił…


Pod żaglami…

PROGRAM POMOCY „TU I TERAZ”

Współpraca ze Szkołą Podstawową Specjalną w Ostrowi Mazowieckiej polegała na:

- pomocy w remoncie i wyposażeniu szkoły;

- przekazaniu materiałów potrzebnych do zajęć technicznych dla uczniów;

- sfinansowaniu obiadów dla uczniów;

- organizacji wyjazdu na kolonie letnie.

-Przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się uroczysta Wigilia dla pracowników Fabryki Mebli "Forte”. Dzieci ze Szkoły Specjalnej przedstawiły szopkę bożonarodzeniową. Wszystkie otrzymały paczki ze słodyczami.

-Współpraca ze Społecznym Ruchem Przeciwdziałania Narkomanii „Droga” Fundacja AMF pomogła finansowo przy realizacji programu profilaktycznego prowadzonego wśród uczniów szkół średnich w Ostrowi Mazowieckiej. Skorzystało z niego około 1200 uczniów.

Fundacja przez cały rok wspierała również wiele inicjatyw młodzieżowych w zakresie kultury, np. koncerty, konkursy plastyczne i inne. Pomagała też chorym dzieciom przy zakupie leków. Fundacja otoczyła Opieką utalentowaną niepełnosprawną poetkę i malarkę, od urodzenia mieszkającą w domach opieki społecznej, a także jej niepełnosprawnego małżonka.

Powrót do kronik