AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2003

PROGRAM STYPENDIALNY

11.01.2003 w czasie ferii zimowych, stypendyści Fundacji uczestniczyli w wycieczce do Warszawy .Zapoznali się z malarstwem Picassa na wystawie w Muzeum Narodowym, obejrzeli film „Ziemia Obiecana” i odbyli spacer po Starówce.

PROGRAM STYPENDIALNY

-11.01.2003 w czasie ferii zimowych, stypendyści Fundacji uczestniczyli w wycieczce do Warszawy .Zapoznali się z malarstwem Picassa na wystawie w Muzeum Narodowym, obejrzeli film „Ziemia Obiecana” i odbyli spacer po Starówce.


Wycieczka do Warszawy

- W czerwcu młodzież stypendialna pojechała na Zlot Młodzieży „LEDNICA 2000” organizowany przez ojca Jana Górę. Był to czas, który poświęcili na modlitwę i refleksje. Tysiące młodych z zapalonymi świecami symbolicznie czekało całą noc przy Bramie Trzeciego Tysiąclecia. Z uwagą wysłuchali papieskiego przesłania, by zawsze umieli odważnie rozwijać swe talenty – dary Ducha Świętego.

 


Czuwanie


Pod Bramą Trzeciego Tysiąclecia

 

-Latem stypendyści Fundacji byli na obozie w Bakałarzewie. Uczestniczyli w rajdzie rowerowym po Mazurach  i odbyli wycieczkę do Wilna. Odwiedzili też Ośrodek Kultury Litewskiej w Puńsku i Fundację Pogranicze w Sejnach. Na obozie tym stypendyści rozpoczęli pracę nad zgłębianiem poezji ks. Jana Twardowskiego. Każdy z nich wybrał jeden wiersz, który następnie recytował przy wspólnym ognisku. Było to przygotowanie do osobistego spotkania z księdzem Twardowskim i jego poezją

-30 sierpnia stypendyści uczestniczyli w otwarciu Skansenu i Muzeum Lnu w Budlewie. Budlewo - mała podlaska wieś. Zbudowaliśmy tu zagrodę, niewielkie muzeum przybliżające tradycję i kulturę polskiej wsi, przekazujące prawdę o korzeniach. Chcieliśmy by otwarcie skansenu, podczas którego uczestniczyły cztery pokolenia, pomogło także stypendystom w zrozumieniu i odnalezieniu na nowo sensu pracy i ważnej roli ciągłości tradycji.


Uroczyste otwarcie skansenu w Budlewie

-We wrześniu odbyła się kolejna, już trzecia uroczystość przyjęcia nowych stypendystów. Dołączyło do ich grona kolejnych 11 osób. Jest ich już razem ponad trzydziestu. Na inauguracji Pani Anna Formanowicz zwróciła uwagę na szczególną odpowiedzialność darczyńców. Ważną rzeczą jest pomagać, ale nieprzemyślana pomoc może być szkodliwa. Trzeba poprzez pomoc młodym ludziom wyzwalać w nich energię i uczyć umiejętności radzenia sobie w życiu. Stare przysłowie mówi o tym, że rolnikowi nie daje się chleba, a pług i ziarno. Taki sposób rozumienia pomocy jest udziałem fundacji AMF.Inauguracja 2003
 

-14 września w kościele garnizonowym pod wezwaniem św. Jozafata w Komorowie odbyło się spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego. Miłość do ludzi, przyrody oraz serdeczny ton rozmów z czytelnikami - to poezja ks. Jana Twardowskiego, który sam o sobie mówi „Jan od Biedronki”. Podczas obozu rowerowego w Bakałarzewie stypendyści poznawali Jego wiersze próbując odkryć w nich coś bardzo osobistego. Kilka miesięcy później wspólnie przeżywaliśmy wielką radość spotkania z Janem od Biedronki – ks. J. Twardowski przyjechał do Komorowa na wieczór poezji! Odznaczony został malwą i biedronką wykonaną przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Wszystkich nas obdarzył swoją poezją oraz ciepłym, pełnym humoru spojrzeniem na świat.

-Wiersze czytał Krzysztof Kolberger, recytowali je stypendyści oraz młodzież ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Oprawę muzyczną  przygotował tercet muzyków z filharmonii białostockiej. Na zakończenie ksiądz długo podpisywał swoje książki.

-O spotkaniu jeden ze stypendystów - Kamil powiedział: poezja księdza Jana Twardowskiego dla każdego jest czymś innym, każdy odnajduje tu dla siebie, jakieś wartości. Usłyszałem o niej niedawno i bardzo mnie ona zainteresowała. Do każdego wiersza mam swoją interpretację. Paulina uważa, że dla niej wiersze są drogowskazem zawierającym wiele mądrości, którymi warto kierować się w życiu.

-Uroczystość zainaugurowała cały szereg spotkań z ciekawymi ludźmi, poezją i muzyką, które odbywać się będą w gościnnych progach komorowskiego kościoła.


Ks. Jan Twardowski w komorowskim kościele

PAŹDZIERNIK 2003

-Nauczanie Papieża Jana Pawła II jest dla działań fundacyjnych wyjątkowo cenne.O trudnej poezji Jana Pawła II nasyconej filozofią opowiedział młodzieży zebranej w Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Pan Waldemar Smaszcz. Stanowiło to przygotowanie do kolejnego kulturalnego wydarzenia.

-W październiku z okazji 25 lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II fundacja zaprosiła na Spotkanie z Jego poezją. "Tryptyk rzymski” czytał  Krzysztof Kolberger. Na organach grał pan Marek Gąsior.


Krzysztof Kolberger czyta "Tryptyk rzymski"

GRUDZIEŃ 2003

-Jak co roku stypendyści przygotowali paczki i odwiedzili młodzież w Środowiskowym Domu Samopomocy. Stypendystka Ania pięknie opowiedziała o Świętym Mikołaju, a Marcin przebrany za św. Mikołaja wręczał prezenty. Domownicy zainspirowani niedawnym spotkaniem z poezją ks. Jana Twardowskiego przedstawili gościom spektakl teatralno-muzyczny „Kłótnia diabłów” według Jego tekstu.

-O naszej tradycyjnej wigilii w gronie stypendystów opowiadają w swojej relacji sami stypendyści:20. grudnia  2003r. , jak co roku , spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii .Dzień ten był bardziej wyjątkowy niż zazwyczaj. Nasze spotkanie rozpoczęła krótka część artystyczna przygotowana przez stypendystów Fundacji AMF. Dzięki niej wszyscy zgromadzeni zostali wprowadzeni w świąteczny nastrój. Jak zawsze w dzień wigilijny składaliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Z uwagą słuchaliśmy  myśli zawartych w  tekście napisanym przez księdza Twardowskiego: „miłość nie rachuje”.Prezentami w tym roku były książki „Miejsca i ludzie” prof. Aleksandra Jackowskiego..Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zasiedliśmy do wspólnej wieczerzy z tradycyjnymi polskimi potrawami.Po posiłku wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Naprawdę panował bardzo miły nastrój. Każdy z nas czuł się, jak u siebie w domu. Tworzyliśmy jedną, wielką rodzinę.


Wigilia 2003

-W dniach 26 grudnia 2003 r. do 4 stycznia 2004r. 15 stypendystów wzięło udział w obozie narciarsko – rekolekcyjnym organizowanym przy współudziale zaprzyjaźnionych z Fundacją księży i wychowawców. Było to bardzo pracowite zimowisko. Młodzież uczyła się jeździć na nartach, brała udział w katechezach, sama przygotowywała śniadania i kolacje, sama także dbała o porządek. Przez wszystkie dni dobrej zabawie towarzyszyła poważna refleksja nad przesłaniem Dekalogu i wcielaniem go w życie.

PROGRAM WAKACYJNY

-W ramach programu wakacyjnego na kolonie do Pobierowa wyjechało 150 dzieci z  miasta i gminy Ostrów Mazowiecka i Topczewa.


Zwiedzanie Gdańska

PROGRAM POMOCY "TU I TERAZ"

-Proboszcz parafii św. Rodziny z Wyszkowa – ks. Kazimierz Wądołowski organizuje co roku kolonie letnie i wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży. Odbywały się na nich spotkania z interesującymi ludźmi, były ciekawe prelekcje i dyskusje.  Fundacja pomogła finansowo i organizacyjnie w wypoczynku młodzieży.

-Jak co roku pomagaliśmy zorganizować dożywianie uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej oraz ze Szkoły Podstawowej w Topczewie.

-Pomogliśmy zakupić pompę insulinową dla Ani, aparat słuchowy dla Grzesia, leki dla Łukasza oraz dla Michała.

-Pomogliśmy zorganizować  wycieczkę do Warszawy domownikom Środowiskowego Domu Samopomocy.

-Ufundowaliśmy koszulki na III turniej Tenisa Stołowego Środowiskowych Domów Samopomocy.

-Przyczyniliśmy się do organizacji  III Dziecięcego Festiwalu Piosenki Religijnej w Nagoszewie.

-Sfinansowaliśmy wyjazd zespołu muzycznego MARZYCIELE z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli na Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka” w Suwałkach.

-Wsparliśmy Olimpiadę dla uczniów niepełnosprawnych w Andrzejowie.

-Pomogliśmy zakupić  paczki od św. Mikołaja dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej będącej pod opieką Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

-Wsparliśmy finansowo organizację wycieczki do Białowieży dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Małkinii.

 

Powrót do kronik