AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2001

UHONOROWANIE ANNY FORMANOWICZ ORDEREM UŚMIECHU

Pani Anna Formanowicz, w uznaniu jej dotychczasowej działalności, zostaje uhonorowana Orderem Uśmiechu. To jedyne odznaczenie na świecie, które jest przyznawane przez dzieci osobom, które zasłużyły na ich wdzięczność i miłość.
W marcu, w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia. P. Anna Formanowicz zaprosiła dzieci i młodzież z ośrodków specjalnych i szkół. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć i wypowiedzi p. Anny Formanowicz oraz dwie strony z gazetki szkolnej.


Pasowanie na Kawalera Orderu Uśmiechu


W mojej pracy staram się dbać o uśmiech dzieci, ich zdrowie i edukację, a Order Uśmiechu jest dla mnie najmilszym potwierdzeniem słuszności działań moich i innych Laureatów.
Znaczenie Orderu Uśmiechu w promocji Polski za granicą ma dla mnie wymiar symboliczny. Celem moim i Fundacji AMF jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do nauki i rozwoju ich zainteresowań i pasji. Ci młodzi ludzie stanowią tolerancyjną, otwartą, wrażliwą i ambitną grupę, a jestem przekonana, że najlepszą promocją Polski za granicą byli, są i będą jej światli, wykształceni i mądrzy obywatele – powiedziała p Anna Formanowicz.


Przyjmowanie gratulacji

 

PROGRAM STYPENDIALNY W ROKU 2001

Ze względu na reformę szkolnictwa, w tym roku nie prowadziliśmy naboru nowych stypendystów.

W styczniu w czasie ferii zimowych stypendyści Fundacji uczestniczyli w wycieczce do Krakowa. W ciągu kilkudniowego pobytu stypendyści zobaczyli między innymi Muzeum Narodowe,  Wawel, Muzeum im. Czartoryskich, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, Muzeum Wyspiańskiego. Byli na Kazimierzu, gdzie mogli zapoznać się z  historią i  kulturą krakowskich Żydów. Zwiedzili Bazylikę Mariacką, Kościół Franciszkanów oraz św. Piotra i Pawła. W teatrze im. Juliusza Słowackiego obejrzeli sztukę "Czarownice z Salem”, a w Teatrze Starym sztukę "Gimpel głupek”. Odwiedzili również słynną kawiarnię "Jama Michalikowa".


W Krakowie

Na przełomie lipca i sierpnia stypendyści odpoczywali na obozie letnim w Bakałarzewie, mieli tam możliwość poznać się wzajemnie. Zobaczyli również wiele pięknych miejsc na Suwalszczyźnie.

Siedmioro stypendystów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, pojechało na pięciodniową wycieczkę do Pragi. Poznali tam wiele praskich zabytków, między innymi Zamek Praski, Katedrę św. Mikołaja. Zwiedzili Bibliotekę Strachowską, Wax Muzeum, Muzeum Arcybiskupie oraz inne.

PROGRAM WAKACYJNY

W ramach programu wakacyjnego na kolonie wyjechało 143 dzieci z gminy Ostrów Mazowiecka, z Hodyszewa i Topczewa. Pierwszy turnus był w Pobierowie, drugi turnus w Gorzewie koło Płocka, trzeci w Czarnej k. Skarżyska Kamiennej.


Kolonijny chrzest

PROGRAM POMOCY "TU I TERAZ"

 

-Fundacja umożliwiła udział domowników Środowiskowego Domu Samopomocy w III Mazowieckim przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Sochaczewie

-Dofinansowaliśmy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej

-Kolejny już rok pomagamy w dożywianiu dzieci  z  Zespołu  Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej.

-Zakupiliśmy dzwonki chromatyczne potrzebne w  działalności zespołu muzycznego "MARZYCIELE" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Nurze.

-Pomagaliśmy przy wyjeździe dzieci i młodzieży z  Środowiskowego Domu Samopomocy na II Mityng Lekkoatletyczny w Myszyńcu.

-W  gimnazjum nr 4 pomogliśmy w zorganizowaniu akcji  "Gimnazjaliści swoim młodszym kolegom”.

-Wsparliśmy budowę boiska szkolnego przy szkole podstawowej  w Topczewie.

-Po raz kolejny pomogliśmy w organizacji Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lubiejewie dla dzieci z Białorusi.

-Przekazaliśmy środki na zakup paczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Koła  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

-Pomagaliśmy również w dożywianiu zorganizowanym przez Ligę Kobiet Polskich w Ostrołęce

-Sfinansowaliśmy wyjazd na turnus rehabilitacyjny w Gościmiu, przyjaciela naszej Fundacji, niepełnosprawnego Pana A. S. w szczególnie trudnym momencie Jego życia.

 

Fundacja zorganizowała wyjazd dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowego Domu Samopomocy do Teatru Polskiego na widowisko „Wielkanoc na Kurpiach” oraz udział w III  Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  w Sochaczewie.

 

Powrót do kronik