AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2000

PROGRAM STYPENDIALNY

Pierwsza połowa roku 2000 - zdobywanie doświadczeń we współpracy z młodymi ludźmi. Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że oprócz stypendium chcemy przekazać młodzieży coś więcej, poszerzyć jej horyzonty i wzbogacić osobowość. Comiesięczne spotkania, podczas których wręczaliśmy stypendium, połączone były z rozmowami, obserwacją młodzieży, odbywały się ciekawe prelekcje. Te cykliczne spotkania stały się stałym elementem programu stypendialnego na następne lata.Wizyty w domach stypendystów pozwoliły na poznanie ich środowiska, problemów domowych i ułatwiły opracowywanie programów zajęć merytorycznych.

W czerwcu stypendyści wyjechali na wycieczkę do Warszawy. W Muzeum Narodowym zwiedzili wystawę obrazów Jacka Malczewskiego i wysłuchali lekcji muzealnej pod tytułem „portrety”. Zobaczyli Królewskie Łazienki i Starówkę. Na zakończenie młodzież obejrzała przedstawienie „Chopin i jego życie” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza.

Zakończenie roku było bardzo uroczyste. Wszyscy stypendyści wzięli udział w wakacyjnym turnusie kolonijnym w Pucku, razem z grupą młodzieży objętej programem wakacyjnym Fundacji.

W dniu 14 września odbyła się inauguracja drugiego roku stypendialnego. Do grona stypendystów dołączyło jedenaścioro nowych członków. Wyjaśniając motywy naszego działania Pani Anna Formanowicz mówiła dlaczego Fundacja tak duży nacisk kładzie na edukację.  

 

W dniu 25 listopada stypendyści wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Program był bardzo bogaty. Najpierw kino trójwymiarowe, potem wystawa w Zachęcie „Klasycy XX wieku”, a wieczorem przedstawienie teatralne w Teatrze Rozmaitości „Hamlet”.

Uroczysta wigilia stała się tradycją dla stypendystów. Przygotowywany jest zawsze specjalny program artystyczny o  Bożym Narodzeniu.


Wspólna Wigilia

PROGRAM  WAKACYJNY

Na kolonie wyjechało w tym roku 105 dzieci z okolic Ostrowi Mazowieckiej, Hodyszewa i Topczewa. Kolonie odbywały się w Pucku, były jak i w poprzednim roku połączone z zajęciami dydaktycznymi i psychologicznymi.

PROGRAM POMOCY "TU I TERAZ"

Program pomocy „Tu i Teraz”

nawiązaliśmy współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy  w Ostrowi Mazowieckiej, pomagając w wyposażeniu pracowni i organizacji wycieczek

jak w ubiegłym roku tak i w tym pomagaliśmy w dożywianiu dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych

pomogliśmy Społecznemu Domowi Dziecka w Ostrołęce

wsparliśmy Letnią Szkołę Języka Polskiego w Lubiejewie. Uczestniczyły w niej polskie dzieci z Ukrainy i Białorusi


Letnia Szkoła Językowa

 

 

Powrót do kronik

PROGRAM STYPENDIALNY

Pierwsza połowa roku 2000 - zdobywanie doświadczeń we współpracy z młodymi ludźmi. Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że oprócz stypendium chcemy przekazać młodzieży coś więcej, poszerzyć jej horyzonty i wzbogacić osobowość. Comiesięczne spotkania, podczas których wręczaliśmy stypendium, połączone były z rozmowami, obserwacją młodzieży, odbywały się ciekawe prelekcje. T