AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2011 - wrzesień

Dnia 23 września uroczysta inauguracja rozpoczęła kolejny, trzynasty już rok fundacyjny. Sala wypełniona była po brzegi i dawało się odczuć niezwykłą, podniosłą i bardzo przyjazną atmosferę. Nie zabrakło władz miasta Ostrowi, przedstawicieli duchowieństwa oraz grupy prawosławnej młodzieży z Bielska, p. prezes Fundacji Roberta Schumana, zaprzyjaźnionego koła seniorów, a przede wszystkim nauczycieli, rodziców, stypendystów i wielu absolwentów Fundacji. Przewodnim motywem przedstawienia była tematyka ubiegłego roku, czyli Unia Europejska. Z humorem młodzież przedstawiła ważne wydarzenia  z życia Fundacji. W formie programu "Europa da się lubić" były wspomnienia z obozu artystycznego, zaprezentowano filmy wykonane w Łucznicy, nawet pojawiła się udana parodia kabaretu "Koń polski", czyli Marian i Hela. Wieczny ogień olimpijski zapalony w Europejskim Centrum Kultury, jak nazwaliśmy Łucznicę, wniósł na salę biegacz Marcin. Od płomienia Założyciele - państwo Anna i Maciej Formanowiczowie zapalili światełka przekazane nowym stypendystom. Do nich właśnie kierowano słowa wiersza Milosza "Dziecię Europy" i przemówienie Iwony - jak ważne jest pielęgnowanie w sobie ognia prawdy, dobra i piękna. Na tle plakatów wykonanych w Łucznicy, a przedstawiających herosów ducha, czyli świętych patronów Europy, dr Ewa Krawiecka wprowadziła wszystkich w tematykę nowego roku. Jego patronem będzie Robert Szuman - twórca idei zjednoczonej Europy rozumianej przede wszystkim jako wspólnota duchowa zbudowana na zasadach personalizmu, solidarności i pomocniczości. Każdy z nas jest powołany do tego, by budować swe człowieczeństwo, a w Europie być świadkiem niosącym światło nadziei. Po inauguracji wszyscy goście podziwiali zdjęcia i oryginalne przedmioty z gliny, wikliny, szkła wykonane przez nas na obozie artystycznym.