AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2011 - luty

W Hodyszewie w dniach 14. II – 17. II 2011odbyło się specjalistyczne szkolenie dla stypendystówWzorzec tetramorficzny lidera jako nowoczesnego komunikatora” prowadzone przez dr E. Krawiecką.

Podczas niego poruszono wiele tematów związanych z umiejętnościami bycia liderem oraz zarządzania zespołem i dobrą komunikacją. Wszyscy dowiedzieli się m.in. :

• Co to jest idea humanizmu komunikacyjnego TetartosComm® – marketing teologiczny® i TetramorfComm®? Dlaczego symbol tetramorfu jest ich logotypem?
• Dlaczego tak ważna jest komunikacja w odniesieniu do personalizmu – czyli jak budować wspólnotę (w kontekście rodziny, szkoły, grupy koleżeńskiej, fundacyjnej, a później w pracy)
• Jestem liderem – czy tylko gdy jestem menedżerem?
• Co to znaczy zarządzanie zasobami ludzkimi  – czy ja także mogę zarządzać sobą?
• Wspólnota europejska a odpowiedzialność  jednostki tworzącej wspólnotę.

Podczas szkolenia za pomocą wielu gier strategicznych, ćwiczeń zespołowych i indywidualnych uczestnicy poznali m.in. tajniki warsztatu lidera przyszłości:
• Nowoczesny komunikator i lider – najważniejsze cechy i umiejętności
• Ankieta „czy mam zadatki na lidera - dobrego komunikatora?”
• Komunikacja werbalna i pozawerbalna
• Słuchaj i pytaj!
• Odpowiedź – ważny komunikat zwrotny
• Siła perswazji
• Jak zdobyć zaufanie
• Tworzenie celowych komunikatów i ciągłe ich doskonalenie
• Jak przygotować wypowiedź w 5 minut?
• Modne elementy techniki NLP i EPU, czyli Ty też potrafisz zaciekawić słuchacza
• Jak walczyć z tremą?
• Jak dobrze wypaść podczas prezentacji?
• Jak prowadzić rozmowę?
• Budowa autorytetu
• Dobra reputacja
• Kultura i maniery podstawą dobrej komunikacji
• Rozwijanie kreatywności pomocą w ulepszaniu komunikacji
• Biblia i  święci pomagają nowoczesnej teorii komunikacji (Jezus superkomunikator, ewangeliści najlepsi menedżerowie liniowi, S. Ignacy Loyola i jego siedem zasad doskonalej komunikacji)

Wielką atrakcją były warsztaty filmowe prowadzone przez reżysera p. Tadeusza Bystrama, który pokazał jak dobrze wypaść przed kamerą oraz jak filmować innych. Każdy wystąpił indywidualnie, następnie były prezentacje zespołowe, a nawet próby do stworzenia teledysku z piosenką o Fundacji. Nad dobrą atmosferą wyjazdu  czuwały p. Barbara Porowska i p. Dorota Pasztaleniec.