AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2011 - kwiecien

   Dnia 8 kwietnia 2011r. w sali Infocentrum odbyło się spotkanie stypendystów i zaproszonym gościem  z europosłanką, byłą prezes Fundacji Schumana, Panią Różą Thun. Głównym tematem spotkania było pytanie: "Co młodzi ludzie mogą dać Unii Europejskiej?".
   Pani Róża Thun rozpoczęła spotkanie od wyjaśnienia zasady funkcjonowania tworu, jakim jest Unia Europejska. Porównała Unię do organizmu, w którym każda, najmniejsza struktura i komórka pełni ważną, określoną funkcję. Aby Unia prawidłowo funcjonowała potrzebne jest sprawne działanie każdej jednostki. Jeżeli jednostka ta ma kłopoty to cała reszta tego złożonego organizmu stara się jej pomóc. Taki system współpracy jest podstawą wspólnoty europejskiej. Pani Róża poprzez porównanie Unii do organizmu uświadomiła nam, że każdy z nas tworzy wspólnotę, jaką jest Unia Europejska, że w Europie liczy się głos każdego z nas. Pani poseł zwróciła naszą uwagę na wiele istotnych problemów, m.in. na to, że Polska jest zbyt "cicha", że często milczymy zamiast głośno sygnalizować swoje zdanie. To pozwoliło nam na zrozumienie jak ważną rzeczą jest posiadanie własnego zdania i korzystania z wolności jego wypowiadania. Pani Róża zaznaczyła, że w Unii Europejskiej nie ma podziału na "my"- czyli obywatele będący tu, w Polsce i na "oni", czyli parlamentarzyści europejscy, którzy gdzieś tam decydują, nie mając pojęcia o naszej sytuacji. Parlament Europejski to instytucja powołana do działania na rzecz mieszkańców Europy, a więc także i każdego z nas. Nie wolno więc wychodzić z założenia, że prawo europejskie jest tworzone gdzieś daleko od nas i my nie mamy kompletnie na nie wpływu. Możemy spotykać się, dyskutować, działać, brać czynny udział w życiu społecznym, chociażby na szczeblu lokalnym. W ten sposób wspieramy fundamentalnie wspólnotę europejską, działamy na jej rzecz. Jeśli robimy coś w obrębie Polski na rzecz polskiej gospodarki to robimy to również dla Europy, bo Polska stanowi jej część. Pani Róża Thun była też bardzo otwarta na nasze pytania, chętnie udzielając nam odpowiedzi. Wyjaśniła nam jak funkcjonuje Parlament Europejski i Komisje Europejskie, opowiedziała o swojej pracy i roli w Europarlamencie. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali tego, co ma nam do powiedzenia.
   Na koniec podziękowaliśmy Pani poseł za wspólne spotkanie, które pozwoliło nam na zrozumienie naszej roli w Europie, na bliższe poznanie działania Unii Europejskiej. Mieliśmy okazję zdać sobie sprawę z tego, jak ważną rolę w Europie pełni każdy jej mieszkaniec i jak wiele od nas zależy.

Przygotowała: Martyna Szeligowska