AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2010 - wrzesień

MAPY SERC


Kolejna inauguracja roku fundacyjnego dnia 24 września upłynęła pod znakiem wyprawy do Izraela. Stypendyści – uczestnicy pielgrzymki sami przygotowali program, a nawet samodzielnie przeprowadzili niezbędne przygotowania, próby i zrobili dekoracje.  Iza i Karol – liderzy spotkania uroczyście powitali wszystkim bardzo licznie zgromadzonych gości i specjalnie podziękowali Założycielom, Współpracownikom, wszystkim przyjaciołom fundacji za ich wielki wkład w organizację wyjazdu oraz kształtowanie dróg formacji intelektualnej i duchowej stypendystów. Przy mapie Izraela wspominano trzy drogi: do siebie, do ludzi i do Boga oraz cztery czasy: milczenia, światła i chleba, wody żywej oraz pełni – bo takimi szlakami czasoprzestrzeni przemierzano szlaki Jezusa z Nazaretu. Pomagały w tym zdobywane pracowicie cały rok wiadomości biblijne, historyczne, tło kulturowe, warsztaty pokazujące Jezusa jako menedżera. Iwona powiedziała jak ważna jest mapa ludzkich serc – to w Ziemi Świętej odkrywaliśmy nasze wewnętrzne drogi prowadzące do innych i do Boga. Stypendyści zatańczyli nowoczesny taniec Jeszua, Marzena pięknie śpiewała słowa piosenki „W tobie jest światło”, deklamowano poruszający „Hymn do Biblii” Romana Brandstaettera, który był literackim patronem pielgrzymki. Światełko wręczone nowym stypendystom ma prowadzić ich najlepszą drogą do poznania siebie, innych i Boga. Inaugurację uświetniła niespodzianka, jaką przygotował p. Tadeusz Bystram – zapowiedź filmu dokumentalnego o wyprawie do Izraela oraz wykład inauguracyjny ks. dra Romana Tkacza o symbolice flagi europejskiej. Kolejne spotkania będą poruszać tematykę Unii Europejskiej.