AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2010 - październik

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Takie hasło wzięte z unijnego programu dotyczącego rozwoju tzw. kapitału ludzkiego rozpoczęło spotkanie październikowe, na którym byli także nowo przyjęci stypendyści. Uczestnicy niezapomnianej wyprawy do Izraela opowiedzieli o swoich herbach, na których widniały rozmaite talenty pomagające w życiu. To dzięki odkrywaniu i rozwijaniu swych pasji, zainteresowań, umiejętności można być „myślącym Europejczykiem”. Każdy z nas może wnieść do wspólnoty europejskiej, a nawet kultury europejskiej coś cennego, indywidualnego.  Była także burza mózgów dotycząca ośmiu pytań zadanych w plenerach Ziemi Świętej podczas warsztatów ukazujących Jezusa jako świetnego menedżera. Dr Ewa Krawiecka, która prowadziła spotkanie, zwróciła uwagę, że umiejętności zarządzania  należy odnieść do samego siebie. Dr Anna Formanowicz podkreśliła, iż każdy stypendysta jest najcenniejszym kapitałem, bowiem  jest uzdolniony i niepowtarzalny. Na zakończenie nowi stypendyści otrzymali zadanie narysowania swych głównych talentów, a p Krysia Brzostek przekazała wiadomości o inicjatywie terapii teatralnych – pomysłu na ciekawe życie dla młodzieży.