AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2010 - maj

7 maja b.r. stypendyści Fundacji AMF Nasza Droga uczestniczyli w kolejnym spotkaniu z ks. Romanem Tkaczem.   
W gronie młodzieży stypendialnej powitaliśmy również przyjaciół i gości Fundacji.
    Wykład ks. Tkacza dotyczył przypowieści ewangelicznych , ale na początku ks. Roman przypomniał nam rolę znaków, które pojawiają się w roku bieżącym ( 100 rocznica napisania przez Marię Konopnicką " Roty", 70 rocznica zbrodni katyńskiej, 600 rocznica bitwy pod Grunwaldem). W obliczu niedawnej tragedii pod Smoleńskiem każdy znak nabiera szczególnego wyrazu. Ksiadz Tkacz zakończył te rozważania słowami: "Ważne są uczucia, ważne są łzy, ale na wszystko musimy patrzeć także rozumem" wówczas wiara nasza jest trwalsza a czyny pewniejsze - nie zapominajmy o tym.
     Majowe spotkanie o przypowieściach było kontynuacją rozważań poprzedniego spotkania z ks. Romanem na ten temat. Tym razem poświęciliśmy więcej uwagi trzem przypowieściom z Ewangelii według św. Łukasza: "Zabłąkana owca" (Łk 15, 1 - 7), "Zagubiona drachma" (Łk 15, 8 - 10), oraz " Syn marnotrawny" (Łk 15, 11 - 32).
Ks. Roman Tkacz bardzo wymownie obrazował nam rzeczywistość, tło sytuacji mającej miejsce w każdej z przypowieści  byśmy mogli lepiej pojąć realia, problemy ludzi żyjących za czasów Jezusa Chrystusa. Nie obyło się również bez nutki dobrego humoru.
     Podsumowując ks. Tkacz przypomniał wniosek wyciągnięty jeszcze w czasie rekolekcji w Hodyszewie: "Bóg umie liczyć tylko do 1". Każdy z nas jest dla Niego jedyny i niepowtarzalny. Wsród modlitw, błagań tłumu - On będzie słyszał tylko Ciebie. Jesteś jego zagubioną owieczką, dla której porzuci wszystko by móc jej szukać, bo liczysz sie dla Niego tylko Ty.
   Bóg Cię kocha i nie opuści. A kiedy upadniesz pomoże Ci wstać, przytuli do serca, weżmię za rękę i poprowadzi.

Marzena Oblińska