AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2010 - listopad

Dnia 5 listopada rozpoczęły się przygotowania do wigilii fundacyjnej -w tym roku jej tytuł brzmi: "Tradycja... to nie tylko obre imię dla dziewczynki". Wszyscy stypendyści podzielili się na kilka grup odpowiedzialnych za przygotowanie inscenizacji. Duże zainteresowanie wzbudził projekt zaproponowany przez dra Mikołaja Jazdona z UAM w Poznaniu o Home Video czyli pamięci i tradycji domowej rejestrowanej  za pomocą kamery. Oczywiście nasza Fundacja od razu do niego  przystąpiła. Każda z grup ma przygotować wywiad z kimś starszym z  rodziny o tradycji świąt, czyli nagrać opowieści o najpiękniejszych świętach naszych dziadków. Okazuje się,  że za pomocą zwykłego
telefonu komórkowego można utrwalić coś bezcennego - pamięć o ludziach i wydarzeniach. Na zakończenie nowo przyjęci stypendyści przedstawili swoje herby z talentami - ich wystąpienia to dowód na to, że mamy bardzo utalentowane koleżanki i kolegów.

Dnia 24 listopada na UKSW w Warszawie stypendyści nie tylko wysłuchali sympozjum naukowego "Tam wstępują pokolenia. W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, ale nawet wzięli w niej udział. Po oficjalnych przemówieniach ks. prof. Stanisława Urbańskiego -współorganizatora sesji (wraz z Fundacją AMF "Nasza Droga") oraz Rektora UKSW ks. prof. Henryka Skorowskiego, mówiących o wyjątkowości
pielgrzymowania do Ziemi Świętej, które  obejmowało różne pokolenia:
ludzi Biblii, pielgrzymów dawnych czasów,rycerzy krucjatowych,papieży i osób współczesnych, głos zabrał p. Maciej Formanowicz Wspominając naszą pielgrzymkę  zaprezentował książkę wydaną przez Fundację z ubiegłorocznej sesji o pokoleniu JPII. Następnie odbył się niezwykle urozmaicony półtoragodzinny wykład śpiewany - dra Jacka Kowalskiego z UAM w Poznaniu, który wraz z zespołem Klub Świętego Ludwika nie tylko barwnie opowiedział o starofrancuskich pieśniach krucjatowych, lecz także porywająco je wykonał. Duchowość pielgrzymów
i uczestników wypraw krucjatowych czasów średniowiecza była  bardzo bogata - od mistycznych uniesień aż do miłosnych tęsknot. Po przerwie wszyscy z uwagą wysłuchali wykładu ks. prof. Waldemara Linke, który wytłumaczył od kiedy w Biblii pojawia się nazwa Ziemi Świętej i jak należy to przesłanie o jej wyjątkowości rozumieć i wypełnić.
 Dr Ewa Krawiecka zarysowała trzy modele duchowości naszej wyprawy do Izraela:
model biblijny, ideał rycerskości krucjatowej oraz szukanie drogi do Boga przez pisarza Romana Brandstaettera. Czwórka stypendystów : Beata, Paulina, Robert i Łukasz podzielili się swoimi bardzo osobistymi wspomnieniami z pobytu;  o trzech drogach (do siebie, do innych ludzi, do Boga), czterech czasach (czasie milczenia, wody żywej, chleba i światła oraz pełni czasu) realizowanych podczas etapów wędrówki po Izraelu. Wszyscy trzymaliśmy za nich kciuki co pomogło, bo nasze koleżanki i koledzy naprawdę świetnie sobie z trudnym zadaniem poradzili. Sesję zakończyła filmowa opowieść p. Tadeusza Bystrama o wyprawie Fundacji AMF do Ziemi Świętej. Sympozjum było wyjątkowe; pełne wzruszeń i przeżyć artystycznych oraz prawdziwie duchowych.

W środę 24 listopada w murach UKSW stypendyści Fundacji AMF uczestniczyli w sympozjum pt. "Tam wstępują pokolenia" (Ps 122,4). Organizatorami była Sekcja Duchowości UKSW oraz Fundacja AMF "Nasza Droga". Celem spotkania było poszukiwanie duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Wykład rozpoczął się o godz. 10 słowami wstępu Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Henryka Skorowskiego. Spotkanie umilił występ "Klubu Świętego Ludwika". Przedstawili oni "Krucjaty w zwierciadle starofrancuskiej pieśni". Wspaniałe, średniowieczne instrumenty oraz ciekawe hisorie działały na wyobraźnię. Po przerwie wystąpił ks. prof. dr hab. Waldemar Linke w swoim wykładzie "Ziemia Święta- miejsce chwały Bożej". Nie zabrakło także słów założyciela Fundacji- Pana Macieja Formanowicza. Jego zdanie "Pielgrzymując, wkładamy w siebie potężne pokłady energii" zapadło mi głęboko w pamięć. Pani Ewa Krawiecka opowiedziała nam o trzech drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania- drodze do siebie, do immych oraz do Boga. Sympozjum zakończyło się występem stypendystów, którzy opowiadali o swoich przeżyciach podczas pielgrzymki przez Ziemię Świętą. Obejrzeliśmy także bardzo ciekawy, choć jeszcze w "surowej" wersji krótki filmik o wyprawie Fundacji szlakami  Jezusa Chrystusa.
Dorota Kośnik