AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2010 - kwiecień

Dnia 9 kwietnia odbył się kolejny otwarty wykład - poprowadziła go dr E. Krawiecka - o inspiracjach biblijnych w poetyckiej wizji Jezusa czyli "Pieśni o moim Chrystusie" autorstwa Romana Brandstaettera. Dowiedzieliśmy się o bardzo osobistym rozumieniu postaci Jezusa przez Brandstaettera, który pojmował Go jednocześnie jako Żyd i Polak - chrześcijanin; człowiek, który w życiu wiele wycierpiał i jego droga do Boga była bardzo trudna. Wielu może się utożsamiać z  "krzywymi liniami życia" poety, ale przesłanie jest optymistyczne: Bóg zawsze wierzy w człowieka! Wykład ubarwiły slajdy z obrazami Marca Chagalla, który pokazał Jezusa jako syna Izraela i światło w mrokach współczesności. Nasz biblijny rok w Fundacji ma nam zwrócić uwagę na kontekst historyczny i kulturowy Pisma Świętego oraz nauczyć jak można się z Biblią zaprzyjaźnić, bo jest to księga dająca odpowiedź na problemy każdego człowieka. Podczas planowanej pielgrzymki do Ziemi Świętej będziemy się zastanawiać kim jest "mój Chrystus" dla nas, młodzieży XXI wieku. Na zakończenie spotkania razem zatańczyliśmy kilka tańców, jakich nauczyliśmy się w Hodyszewie.

Dnia 20 kwietnia w Infocentrum miało miejsce zebranie Założycieli i Pracowników Fundacji z Dyrekcjami 12 Gimnazjów Publicznych, (z 19) które zawsze typują kandydatów do programu stypendialnego. Państwo Anna i Maciej Formanowicz przekazali szczegółowe sprawozdanie wsparte prezentacją multimedialną dotychczasowej działalności Fundacji AMF "Nasza Droga". Przypomniano historię Fundacji, jej główne założenia, isnpiracje i cele, trzy programy (stypendialny, wakacyjny i pomocy doraźnej), realizację w poszczególnych latach. Najważniejsze są: przemyślenia dobieranych strannie patronów poszczególnych lat (wielcy mistrzowie prawdy, sztuki i słowa), harmonijny rozwój ducha i ciała, poznawanie korzeni (tradycja - dom, region, ojczyzna), rozwój kulturalny, wsparcie w realizacji pasji, umacnianie osobowości, podkreślanie wartości nauki, rozbudzanie wrażliwości na innych oraz tolerancji, pomoc materialna. Nacisk kładziony jest na poczucie własnej wartości, nabywanie umiejętności dokonywania odpowiedzialnych wyborów, wspólnotowość, zachętę do pomocy innym. Fundacja oparta na systemie wartości chrześcijańskich jako trzy filary - źródła duchowości - wybrała Rzym, Santiago de Compostela oraz Jerozolimę. Do tych miejsc odbywają się wspólne pielgrzymki stypendystów i ich opiekunów. Pomocne w procesie wychowawczym i terapeutycznym okazują się warsztaty psychologiczne, warsztaty prozawodowe, kreatywności, savoir-vivru, spotkania z ciekawymi ludźmi, wspólne przygotowywanie przedstawień ze znanymi aktorami, udział w sesjach naukowych, współpraca przy wydaniach fundacyjnych materiałów, jednodniówek, broszur i książek, nauka języków obcych, wypracowywana fundacyjna tradycja (wigilie, inauguracje roku stypendialnego, coroczna pomoc dla Środowiskowego domu samopomocy). W liczbach 11 lat Fundacji to 366 podań o przyjęcie do programu stypendialnego; z tego 118 przyjętych stypendystów. Aktualnie w programie uczestniczy 34 licealistów, 36 studentów oraz 8 absolwentów. Przedstawiciele Dyrekcji Gimnazjów w dyskusji podkreślili wartość działań fundacyjnych - m.in. zauważalny pozytywny rozwój osobowości młodzieży objętej programami, dobre wyniki w nauce, zwiększenie umiejętności interpersonalnych, podjęcie szeregu działań wolontaryjnych. Wysunięto także propozycję, by stypendyści i absolwenci Fundacji przyszli z wizytą do szkół i opowiedzieli o Fundacji uczniom. Stanowić to może dodatkową zachętę do składania podań jak i uczęszczania na otwarte spotkania fundacyjne.