AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2009 - listopad

DROGA DO BIBLII

Dnia 6 listopada stypendyści i goście wysłuchali wykładu p. dr Ewy Krawieckiej o tęsknocie za Pismem Świętym, czyli drogach jakie poprowadziły Roman Brandstaettera do umiłowania Biblii i przyjęcia wiary w Chrystusa. Ten wybitny pisarz pochodzenia żydowskiego urodził się w uroczym mieście Tarnowie (podziwialiśmy widoki Tarnowa i okolic na zdjęciach podczas pokazu), a jak kochać i szanować Biblię uczył go ukochany dziadek i matka. Od dzieciństwa wpajano mu wielką cześć dla Biblii jako wielkiej Księgi mądrości i Księgi życia pełnej dobrych wskazówek. Szczęśliwe dzieciństwo zmąciła świadomość, że jest Żydem – tym, którym zabił Boga (jak powiedzieli mu jego koledzy, a co opisał w opowiadaniu „Czy zając może zabić Pana Boga”). Od tej pory mały Roman zaczął o Jezusie myśleć z niepokojem, lękiem i smutkiem. Wojna zabrała mu wszystko – dom, rodzinę, przyjaciół – został zupełnie sam. Pracował w Jerozolimie dla polskiego wywiadu i tam podczas pewnej tajemniczej nocy stało się coś niezwykłego – patrząc na reprodukcję przedstawiającą umęczonego Chrystusa zrozumiał, że jest On jego Bogiem. Przyjął chrzest i stał się gorliwym wyznawcą Tego, przed którym do tej pory uciekał. Ten wybór nie był łatwy, bowiem dla Żydów stał się obcy, a dla Polaków nigdy nie był „swój” ze względu na pochodzenie. Jedyną jego radością i prawdziwym szczęśliwym domem stała się Biblia, którą tłumaczył, i o której pisał przepiękne wiersze i powieści.
Po wykładzie zaczęliśmy przygotowania do wigilii – w tym roku będzie ona oparta właśnie o teksty Romana Brandstaettera, szukającego przez całe swe życie ukrytego Boga.

25 listopada Fundacja AMF „Nasza Droga” była w Warszawie, gdzie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się konferencja pt. „Jestem tylko wędrowcem... W poszukiwaniu duchowości pokolenia JP2”. Nasza Fundacja wraz z Sekcją Teologii Duchowości UKSW była organizatorem tego wydarzenia. Po oficjalnych powitaniach i przemówieniach: ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego, Rektora UKSW - ks. prof. dra hab. Ryszarda Rumianka oraz Założyciela Fundacji -  p. Macieja Formanowicza wysłuchaliśmy ciekawych referatów o różnych aspektach rozumienia pokolenia JP2 oraz kształtowania jego duchowości. Referaty wygłosili: Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, który jako osobisty sekretarz Papieża wypowiedział swoje refleksje o Papieżu jako wychowawcy i wzorcu dla młodych ludzi. Następnie prof. dr hab. Krystyna Czuba przybliżyła podstawy nauczania Jana Pawła II mogące pomóc w kształtowaniu osobowości młodzieży, zaś ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel ukazał przeszkody, na jakie we współczesnym świecie napotyka wędrowiec, czyli młody człowiek. Ks. dr Kazimierz Bednarski podzielił się swymi doświadczeniami jako dyrektor zespołu szkół katolickich - co należy robić, by wspólnie wychowawcy, rodzice i młodzież wypracowywali ducha pokolenia JP2.  Dr Ewa Krawiecka na przykładzie naszej Fundacji mówiła jak ważne jest wychowywanie młodego pokolenia przez Piękno i Dobro. Wszyscy patrzyli na obraz Zdzisława Beksińskiego przedstawiający tajemniczą postać pielgrzyma wędrującego z mroku do światła, wsłuchani w interpretację fragmentu poematu Karola Wojtyły pt. „Profile Cyrenejczyka” w wykonaniu Mai Komorowskiej i myśleli: co oznacza współcześnie być pokoleniem papieskim i jak bardzo trzeba pracować nad sobą, by na to miano zasłużyć.

25 listopada mięliśmy okazję uczestniczyć w prawdziwej uczcie intelektualnej. Było to sympozjum, na UKSW w Warszawie, pt. ,,Jestem tylko wędrowcem. W poszukiwaniu uchowości pokolenia JP2".
Swoje przemyślenia przedstawiły słuchaczom wybitni znawcy tematyki: prof. Krystyna Czuba, ks. dr Kazimierz Bednarski, ks. dr hab. Jan Kanty-Pytel, Ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki oraz dr Ewa Krawiecka, która czuwała również nad przebiegiem całego sympozjum. Po krótkim wstępie do spotkania ks. prof. Ryszarda Rumianka, głos zabrał Pan Maciej Formanowicz, który powitał wszystkich zgromadzonych oraz podkreślił szczególną rolę postaci Jana Pawła II w życiu Fundacji - ,, wędrowaliśmy do Niego do Rzymu" - wspomniał P. M. Formanowicz.Jako pierwszy swoje zdanie o duchowości pokolenia JP2 przedstawił Ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Podkreślił On szczególny wpływ Papieża na młodzież; młodzi ludzie woleli wsłuchiwać się w słowa Jana Pawła II, niż korzystać z rozrywek oferowanych przez współczesną cywilizację. Pokolenie JP2 to ludzie dążący do bliskości z Chrystusem. Następnie wysłuchaliśmy P. prof. Krystyny Czuby, która także znała osobiście Papieża. Zdaniem prof. Czuby sekret duchowości pokolenia JP2 leży w wolności, prawdzie i miłości.Kolejnym wystąpieniem były refleksje prof. dr hab. Jana Kantego Pytla, które zrobiły na nas szczególne wrażenie. Ks. profesor przedstawił niezwykle trafną tezę: ,,Obok pokolenia JP2 jest pokolenie "NIC" ", które pozwala sobą manipulować. Poznaliśmy też przeszkody, na które natrafia wędrowiec:
1) Tendencja animalizacji - uważanie człowieka za zwierzę, odmawianie mu godności ludzkiej.
2) Angelizacja - podwyższenie człowieka do rangi anioła.
3) Deifikacja - ubóstwienie, człowiek Bóg, kreator.
Później wystąpił ks. dr K. Bednarski, który zwrócił uwagę, że pokoleniem JP2 są ci, których postawa nie jest obojętna i głucha na słowa Papieża.Na zakończenie głos oddano P. dr E. Krawieckiej, która swoim wystąpieniem podsumowała spotkanie. Zwróciła uwagę na tajemniczy obraz Beksińskiego towarzyszący nam podczas wykładu. Odczytała też przemyślenia dwóch stypendystek, spisane latem w Loretto i podkreśliła związek sztuki z ludzkim życiem: ,,Każdy z nas zawiera w sobie obraz Boży, nawet jeśli jest on zamazany"
Finałem spotkania było wystąpienie Pani Mai Komorowskiej, która w sposób niezwykły odczytała wiersz Jana Pawła II ,,Profile Cyrenejczyka", wzbogacając go swoimi osobistymi, cennymi wskazówkami.Piękne, złote myśli (sprytnie wyłowione perełki z sympozjum), które warto zapamiętać:* Bez wolności nie ma prawdy, a bez prawdy nie ma wolności.
*Miłość to dar osoby dla osoby. Dar nieodwołalny.
*Jezus Chrystus jest siłą - przewodnikiem drogi po "nagrodę".
*Wierność - zasada wobec Boga i człowieka - jest sprawdzianem miłości i charakteru.
*Człowiek jest stworzony do przerastania siebie w sobie samym. Do pójścia w kierunku być a nie mieć.
*O wielkości człowieka świadczy zdolność myślenia w oparciu o prawo naturalne i prawo Boże.
(tekst: Iwona Smolińska i Joanna Sarnowska)