AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2009 - kwiecień

17 kwietnia 2009 rok odbylo się kolejne, comiesięczne spotkanie stypendystów. Celem spotkania była jeszcze tworczość Z. Herberta, o której postanowiliśmy podyskutować między sobą, wymienić myśli,  refleksje, spostrzeżenia i olśnienia wywołane Jego poezją.
Tematem  był system wartości, jaki przekazał czytelnikom w swojej twórczości ten wybitny Poeta. 
Uczestnicy spotkania  skupili się głównie na wierszu "Przesłanie Pana Cogito",  który jest niewątpliwie poetyckim credo  Poety i kończy się słynnym już cytatem: "Bądź wierny Idź".
Konkluzją dyskusji było zgodne stwierdzenie, że Herbert nakazuje nie godzić się na zło, mówi o trudnej sztuce "odpuszczania win", każe być wierny prawdzie, sumieniu, tradycji i żyć godnie... mimo wszystko.