AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2008 - październik

11 października stypendyści wzięli udział w naukowym panelu na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Fundacja AMF jest organizatorem konferencji naukowej pt. Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta. W tak uroczysty  sposób chce uwieńczyć półtoraroczną pracę w fundacji nad Herbertem. Licznie zebranych słuchaczy powitał Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Humanistycznego. Wiele dobrych słów o Fundacji powiedział ks. prof. Stanisław Urbański. P dr Anna Formanowicz wraz z dwojgiem stypendystów zaznaczyła szczególne drogi fundacyjne: wielkich patronów - Herberta i Jana Pawła II. W przeddzień dnia papieskiego zaprezentowała naszą szczegółna więź z Papieżem, a stypendyści przeczytali dwa świadectwa z albumu "Wstajemy idziemy", który podarowali Janowi Pawłowi II. W dyskusji panelowej wzięli udział naukowcy z Poznania i Warszawy: ks. prof. Jan Kanty Pytel, prof. Maria Adamczyk, prof. Krzysztof Dybciak, dr Leszek Teusz i dr Ewa Krawiecka. Poruszono motywy wierności, odwagi, umiłowania prawdy, przyjaźni, filozoficznej zadumy, umiejętności wyboru drogi, a nawet bycia posłanym przez Boga i głoszącym orędzie postawy etycznej, broniącego godności człowieka - oto prawdziwe perły poety wielkiego ducha i wiary jakim był Herbert. Każdy myślał także o perle - co jest nią w naszym życiu?