AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2008 - marzec

8 marca odbyło się spotkanie z ks. drem Romanem Tkaczem. Licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali wykładu "Wierność - cnota kardynalna". Wszyscy wspólnie wraz z księdzem analizowaliśmy kilka wierszy o wierności. "Tarnina" opisuje wierność pierwotną, podstawową - wierność krzewu, który wbrew zimnu pierwszy zakwita zaświadczając nadejściu wiosny. "Kołatka" mówi o kołatce, która jest znakiem wierności sumienia, przypomina nam najważniejszy i najprostszy moralny kodeks oparty na wyborze: Tak - Nie. "Tkanina" to wierność pamięci i życia - krosna dane nam od Boga od początku naszego życia snują nić i wszystkie nasze czyny tworzą tkaninę, która pod koniec stanie się całunem. Wierność była jednym z naważniejszych zagadnień w twórczości Herberta: ks. Tkacz pokazał jak wiele znaczeń nabierało to słowo u Poety. Pamięć, trwanie, wierność łączy się z pojęciem ojczyzny, życia, przykazań. Bez wiernej pamięci nie ma tożsamości Europy, narodu, ani każdego z nas.