AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2008 - listopad

Dnia 26 listopada aula na UKSW w Warszawie zapełniona była po brzegi - głównie stypendystami AMF oraz młodzieżą, która wraz z nauczycielami przyjechała z Ostrowi na II część sesji naukowej "Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta." To właśnie nasza Fundacja już pod nową nazwą Nasza droga jest organizatorem tego ważnego wydarzenia kończącego Rok Herbertowski. Po oficjalnych powitaniach ks. prof. Stanisława Urbańskiego i dziekana prof. Piotra Mitznera oraz p Macieja Formanowicza głos zabrał prof. Tadeusz Tołłoczko pięknie mówiąc o historii nasze Fundacji i jej osiągnięciach. Sam wspominał czasy gdy był uczniem i jak wiele zawdzięczał osobom, które go wspomagały w zdobywaniu wykształcenia. Otwarcie JM Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Wszystkich czekała niespodzianka - wiersze Zbigniewa Herberta w interpretacji Mai Komorowskiej okazały się bardzo osobistym, wzruszającym świadectwem Aktorki o jej fascynacji poezją Herberta. Mówiła jak trzeba czytać jego utwory aby zrozumiec ich wielkie przesłanie i dlaczego gdy ona sama je mówi wspomina wazne dla niej chwile. Po krótkiej przerwie ropzoczęły się obrady: referaty wygłosili zaproszeni naukowcy z Poznania, Warszawy, Lublina, którzy są specjalistami w badaniach literatury. Tematy były bardzo trudne, język wypowiedzi pokazał nam ile wiedzy trzeba zdobyć aby tak móc rozprawiac o poezji. Sesję rozpoczął ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel UAM Poznań „Pogłosy apokaliptyki w poezji Zbigniewa Herberta" przybliżając zagadnienia historii ukazanej jako zmaganie Zła i Dobra w wierszach Herberta. Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska – Kuflowa z KUL Lublin mówiła na temat „Herbert poszukujący", czyli o człowieku, który przez całe życie szukał odpowiedzi na pytanie o Boga.
Prof. dr hab. Wojciech Kudyba z UKSW Warszawa w referacie „Święty Hieronim i Pan Cogito"ukazał związki sztuki obrazu i literatury, mówił jak ważne dla Herberta było współczucie dla ludzi i zwierząt. Dr Leszek Teusz (UAM Poznań) w swym wystąpieniu "Filozoficzne  meandry poezji Zbigniewa Herberta" przybliżył wątki filozoficzne, które ciągle przewijały się w jego twórczości oraz pokazał najważniejszych duchowych mistrzów Herberta. Dr Maciej Nowak z KUL Lublin w wystąpieniu „Święta chwila poczęcia. O natchnieniu i inspiracji w listach Zbigniewa Herberta" zajął się procesem pisania - jak wielkiej trzeba tu siły, talentu i czegoś nieuchwytnego... Ks. dr Jerzy Sikora UKSW Warszawa badając „Nicość w systemie wartości Zbigniewa Herberta" na początku wszystkich nieco zaszokował przytaczając  słowa Herberta o "rzeźnikach, którzy chcą pociąć na drobne poezję, aby zobaczyc z czego się składa". Dr Tomasz Garbol (KUL Lublin), który jest autorem znanej książki "Chrzest ziemi czyli sacrum w twórczości Herberta" wygłosił odczyt "Wszystko jest dramatem". O postawie poetyckiej Zbigniewa Herberta". Wszystkie referaty rzucaja nowe światło na Zbigniewa Herberta - twórcę poszukujacego, człowieka rozdartego, cierpiacego i pytającego,  ale zawsze dzielnie i z uporem podążającego w górę, do źródła. Siłą jego ducha była Dobro i Piękno a więc sam Bóg. Po sesji zwiedziliśmy Uniwersytet; być może tak jak kilku naszych absolwentów także będziemy tu studiować.

Dnia  29 października Fundacja obchodziła 84 rocznicę urodzin Herberta.
Temat wykladu ks. dra R. Tkacza brzmiał: Przesłanie Herberta  Wykładowca skupił się na 4 zagadnieniach:
   1. Obowiązek walki z potworem
       * "Potwór Pana Cogito"
        * "Pan Cogito o postawie wyprostowanej"

    2. Obowiązek pamięci
       * "Pan Cogito o potrzebie ścisłości"
        * "Pan Cogito czyta gazetę"

    3. Postawa pogodnej akceptacji
       * "Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu"

    4. Obowiązek wierności
        * "Przeslanie Pana Cogito"

    W czasie wykładu zostały omówione 4 wiersze, a 2 z wybranych: "Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu" i "Pan Cogito czyta gazetę" zostały zadane do przeczytania i rozmyślania w domu.
   W dniu urodzin Poety nie tylko wszyscy zebrani brali udział w "uczcie duchowej", ale i zjedli smakowity urodzinowy tort oraz dostali pamiątkowy medal wydany dla uczczenia Roku Herbertowskiego.