AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2007 - wrzesień

17 września odbyła się już 9 inauguracja programu stypendialnego AMF. Sala Infocentrum zamieniła się w drogę Camino - wijąca się szara ścieżka, słupki z napisami CAMINO oraz kamienie wprowadzały licznych gości w nastrój pielgrzymowania po najstarszym europejskim szlaku. Wszyscy podziwiali wielką katedrę z Santiago namalowaną węglem na ogromnym ekranie przez uzdolnione stypendystki (Hanię, Kasię, Anię, Martę). Przedstawienie pokazało całoroczną drogę Fundacji w dojściu do Santiago. Natalia, która wcieliła się w redaktorkę Telewizji AMF prowokacyjnie "złośliwie" komentowała całoroczną pracę stypendystów.  Ciekawa inauguracja, oryginalna wigilia i wspaniały wieczór poezji św. Jana od Krzyża nie wzbudziły u niej zachwytu. Widzowie byli jednak zupełnie innego zdania. Po drodze chodził Karol przebrany za średniowiecznego pielgrzyma, a dołączyła do niego grupa ślepców niczym z obrazu Breugla  (z pamiętnej wigilii), którą ocalił Mariusz - tradycyjnie już w roli św. Jana od Krzyża.  Razem doszli do symbolicznej hiszpańskiej granicy. I wtedy stypendyści z właściwym sobie poczuciem humoru pokazali kilka zabawnych scenek z drogi na Camino: błyskawiczne pakowanie się, wędrówkę, zmęczenie, zimną i deszczową "hiszpańską" pogodę, marudzenie z ciągłym pytaniem: Daleko jeszcze? posilanie się własnoręcznie przygotowywanymi kanapkami, radość ze spotkań z innymi pielgrzymami, szczęście ujrzenia po raz pierwszy wież katedry, taniec na Wzgórzu Radości i zwiedzanie Santiago z najważniejszym elementem: modlitwą u grobu św. Jakuba. Żartobliwie pokazali pięciogodzinne oczekiwanie na tradycyjny obrząd "zapalenia fasady katedry św. Jakuba" - wtedy wszyscy goście ujrzeli premierę naszego filmu dokumentalnego z pielgrzymki pt. Camino de Santiago. Tu specjalne podziękowania należą się p.  Konradowi Smoleńskiemu, który długie dnie spędził na montażu filmu... Film bardzo się wszystkim podobał (świetnie w roli dziennikarza - narratora wypadł Paweł) - z przyjemnością i wzruszeniem wspominaliśmy dni pielgrzymki. Miłosz podczas ujęć słynnej kadzielnicy z Santiago przeszedł po sali z zapalonym kadzidłem i w ten sposób widzowie mogli także poczuć niezwykły zapach. Na tle pokazu ogni sztucznych na katedrze pielgrzym wraz z ubiegłorocznymi "pierwszakami" poszedł po dziesięć nowych stypendystek. Razem poprowadzili ich drogą pod katedrę, a towarzyszyły im ognie sztuczne zapalone przez stypendystów. Justyna pięknie zadeklamowała dwa wiersze o sensie drogi prowadzącej do drugiego człowieka i świetle, które rozświetla życie. Nowe koleżanki otrzymały światło, jak powiedziała Natalia - teraz już przekonana do idei Fundacji - prosto z Santiago by zawsze prowadziło je drogą ich marzeń i pasji. Po przedstawieniu p. Maciej Formanowicz zapowiedział nowy rok fundacyjny słowami: "W nowym roku stypendialnym będą towarzyszyć nam dwie postacie. Są to Stanisław Wyspiański i Zbigniew Herbert. Rok 2007 jest w Polsce rokiem Wyspiańskiego, patronem roku 2008 został Herbert. Pragniemy przywołać tych niezwykłych twórców w kontekście dotychczasowych wspólnych fundacyjnych dróg. Staraliśmy się pokazać Wam wybitnych i niezwykłych ludzi, wielkie autorytety: Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego, Romana Brandstaettera, Cypriana Kamila Norwida, św. Jana od Krzyża. Teraz wybraliśmy Wyspiańskiego i Herberta.
Wszyscy oni odważnie podążali drogą, która wybrali – wbrew przeciwnościom losu, przeszkodom, zmaganiem się z trudami… Do końca byli wierni swoim ideałom, choć ową wierność okupić musieli wyrzeczeniami i cierpieniami.
Dzisiaj tak trudno o wierność, która powinna być podstawą każdego wymiaru naszego życia. Mottem nowego roku stypendialnego są słowa z wiersza Zbigniewa Herberta „Posłanie Pana Cogito”: BĄDŻ WIERNY… IDŹ… Chcemy wspólnie z Wami zastanowić się nad tym przesłaniem, aby było dla nas kolejnym drogowskazem na życiowej drodze. BĄDŹ WIERNY…  IDŹ…"
Do tych słów nawiązał ks. dr Roman Tkacz, który wygłosił wykład o Zbigniewie Herbercie. Usłyszeliśmy też nagranie poruszającego wiersza Herberta w Jego wykonaniu o dniu 17 września i tragedii polskich żołnierzy - wiernych do końca Ojczyźnie.  Na zakończenie uroczystości stypendyści wręczyli pp Annie i Maciejowi Formanowiczom kwiaty i piękny album (własnoręcznie przez nich wykonany) jako pamiatkę z naszej wspólnej drogi do Santiago. Wszyscy później podziwiali wystawę najpiękniejszych zdjęć z pielgrzymki (dzieło Kasi, Marty i Moniki), compostelek oraz długo dzielili się wrażeniami.

Dnia 29 września i 6 października w Infocentrum odbyły się warsztaty psychologiczne, które poprowadziła p. Magda Formanowicz. Tematyka była po prostu frapująca: DIALOG Z OTOCZENIEM. Celem warsztatów było przedstwienie uczestnikom podstawowych pojęć dotyczących konfliktu (dynamika, przyczyny, konsekwencje oraz sposoby rozwiązywania). W czasie zajęć stypendystom p. Magda pokazała różne metody radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, sposoby patrzenia na konflikt z różnych perspektyw oraz dostrzegania w konflikcie sytuacji potencjalnie korzystnej dla  uczestników sporu. Każdy miał okazję diagnozować sytuację konfliktową, negocjować kwestie sporne oraz nauczyć sie jak dobrze mediować w zainscenizowanym sporze. Dzięki tym niezwykłym zajęciom, można było "podpatrzeć" sposoby prowadzenia spotkań grupowych, aby przygotować spotkanie w ważnej dla społeczności lokalnej sprawie. Po przygotowaniach każdy musiał się sprawdzić w prowadzeniu takiego niełatwego dialogu. Dzięki p. Magdzie Formanowicz mogliśmy wysłuchać krótkich wykładów pscychologicznych, uczestniczyć w bardzo ciekawych grach symulacyjnych. Na pewno wielu z nas poczuło się znacznie pewniej i w przyszłości trudne zadania, problemy, konflikty łatwiej będzie nam rozwiązywać.