AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2007 - czerwiec

Ultreja-idż naprzód !

Słowa te były myślą przewodnią wykładu ks. Romana Tkacza wysłuchanego przez stypendystów i przybyłych gości  1 czerwca. Wykład był kolejnym etapem duchowych przygotowań do pielgrzymki do Santiago de Compostela. W wykładzie swym ks.Roman Tkacz skupił się na symbolice symboli pielgrzyma - kosturze i muszli. Omówił aż 8 znaczeń symboli muszli. Piszący te słowa szczególnie zapamiętał, że:
-promienie na muszli schodzą się u góry, jak drogi pielgrzymów w Europie;
-powierzchnia muszli symbolizuje dłoń i czynione nią dobre uczynki;
-muszla chroni przed pokusą zboczenia z drogi.
Słuchacze dowiedzieli się również, że synonimem muszli jest słowo przegrzebka. Ks. Tkacz powiedział, że "życie płynie z przenikania w głąb", więc może ta przegrzebka , symbol pielgrzyma, pomoże przegrzebać się do głębi? , do istoty? do sedna? Kierunk dróg są różne.
Termin spotkania był również symboliczny - 1 czerwca Dzień Dziecka. Do najlepszych życzeń, jakie złożyła p. Anna Formanowicz wszystkim stypendystom, dołączone były pyszne słodkości i zdjęcia z pielgrzymki do Hodyszewa.
Ultreja!

8 czerwca odbyło się spotkanie o charakterze roboczym - gromadzono różnego rodzaju dokumenty i przymierzano..... sandały.