AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2005 - luty

9 lutego odbyło się spotkanie pracowników Fundacji w Siedzibie Zarządu. Podczas zebrania m.in. omówiono:

 

-wypoczynek letni dla stypendystów i dzieci objętych Programem wakacyjnym "Lato czeka",
-przeanalizowano ankiety o Fundacji wypełnione przez młodzież,
-prześledzono wyniki nauki po I semestrze i zweryfikowano  stypendia
-omówiono pozostałe sprawy organizacyjne.

 

11 lutego o godz. 15.00 w Infocentrum przy ul. Białej 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się kolejne spotkanie z Norwidem. Pani dr Ewa Krawiecka w bardzo ciekawy sposób przedstawiła biografię Cypriana Kamila Norwida ilustrowaną filmem pt.: "Norwid"

 

16 lutego przedpołudniowe godziny poświęcone były warsztatom „Savoir Vivre w Biznesie, biurze i nie tylko…"
 

Komentarz stypendystów
 

Mogliśmy się przekonać jak ważna jest znajomość dobrych manier w każdej dziedzinie życia. Eleganckie powitanie, przedstawienie się, wymiana wizytówek, grzeczność na co dzień ,  są przecież także wyrazem szacunku dla innych. Wspólnie obejrzeliśmy film instruktażowy, a później zachowując wszystkie zasady dobrych manier zjedliśmy smaczny obiad.


Eleganckie powitanie


Rozmowa z szefem

 

Po południu w ostrowskim Infocentrum odbyło się spotkanie stypendystów ze znanym aktorem Wojciechem Siemionem.
 

Komentarz stypendysty


Tematem spotkania były warsztaty poetyckie na temat twórczości Cypriana Kamila Nowida. Nasz Gość przedstawił słuchaczom sposób interpretacji i odbioru wierszy Czwartego Wieszcza. Niektórzy z nas wzięli aktywny udział w wykładzie W. Siemiona. Staraliśmy się wspólnie odkryć sens i znaczenie słów zawartych w dziełach Autora „Promethidiona” poprzez różnorodne sposoby deklamacji Jego utworów.


Wojciech Siemion ze stypendystami


Wojciech Siemion


Wykład dla stypendystow prowadzi Wojciech Siemion

19 lutego w Infocentrum miało miejsce spotkanie z prof. dr hab. Aleksandrem Jackowskim.
 

Komentarz stypendystów


W spotkaniu udział  wzięli nie tylko stypendyści, ale również nauczyciele i nasze koleżanki i koledzy. Autor książki „Miejsca i ludzie” przybliżył swym słuchaczom istotę małych ojczyzn – miejsc, w których lokalne społeczności nie zapomniały o swoich korzeniach i tradycji. Profesor Jackowski – antropolog kultury ludowej – przedstawił nam także historię Swego barwnego życia. Ciekawym punktem spotkania była prezentacja zapisu filmowego- spektaklu „Zemsty” A. Fredry rozegranego w naturalnej, pięknej, wiejskiej scenerii Nadrzecza , przez znanych aktorów. Spektakl zrealizowany przez Fundację KRESY 2000 w Nadrzeczu k/Biłgoraja.


Prof. Aleksander Jackowski wśród stypendystów


Podziękowanie prof. Aleksandrowi Jackowskiemu za piękny wykład


Prof. Aleksander Jackowski

Po obiedzie odbyło się spotkanie stypendystów studentów z licealistami .Starsi koledzy podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat uczelni. Maturzyści , których w tym roku jest 11-tu podejmują trudną decyzje wyboru kierunku dalszego kształcenia. Informacje które otrzymali od starszych kolegów np. o Politechnice , SGGW , AWF , Uniwersytecie im. Kardynała ST. Wyszyńskiego , Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim i innych , z pewnością będą pomocne w podjęciu decyzji.

24 i 25 lutego stypendyści wzięli udział  w warsztatach. Tematem  było określenie orientacji zawodowej i rozwój umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.
 

Komentarz stypendystów


Zajęcia  poprowadziła p mgr Ewa Wójtowicz wraz ze swymi asystentkami z warszawskiego Biura Karier SWPS w Warszawie. Jak napisać CV, w jaki sposób trzeba przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak opanować stres – to tylko niektóre z zajęć, które na pewno ogromnie pomogą nam w przyszłośic . Piękne róże wręczone Prowadzącym były wyrazem naszej wdzięczności za bardzo ciekawe i przydatne w przyszłości zajęcia.


Takie ćwiczenia pomagają opanować stres


Mgr Ewa Wójtowicz i studentki z SWPS prowadziły zajęcia


Podziękowanie za bardzo ciekawe zajęcia


Uczestnicy warsztatów

 

 

Powrót do kroniki