AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2005 - kwiecień

Piątek 1 kwietnia był dla nas -  stypendystów wyjątkowym dniem z dwóch powodów. Otóż od samego rana zasypywani byliśmy nadchodzącymi z Watykanu informacjami o pogarszającym się stanie zdrowia Ojca Świętego Jana Pawła II - Osoby nadzwyczajnej i bliskiej sercom każdego z nas. Natomiast o godzinie 15.00 rozpoczęło się drugie już z cyklu spotkań z wybitnym aktorem i wielką osobowością polskiej sceny aktorskiej: Panem Wojciechem Siemionem. Spotkanie to miało charakter warsztatów poświęconych tematyce sposobów odczytywania poezji naszego „Czwartego Wieszcza” -  Cypriana Kamila Norwida. Owe spotkanie zaczęliśmy od szczerej modlitwy w intencji zdrowia Ojca Świętego. Następnie nasz Gość, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, bardzo impulsywnie starał się ukazać nam sposób, w jaki należy poprawnie odczytywać dzieła C.K. Norwida. Czynił to bardzo żywiołowo, nie bał się mówić nam tego, co myślał, więc naprawdę nie można było się nudzić. Oceniał, najczęściej krytycznie, nasze pierwsze kroki w czytaniu Norwida. Krytyka ta była jednak bardzo budująca i mobilizowała nas do wytrwałego analizowania tego, co Pan W. Siemion miał nam do przekazania. Podstawą warsztatu był sposób, w jaki dzieła wybitnego Poety czytali stypendyści. To dało podstawę do pracy znakomitemu aktorowi, który usilnie starał się udowodnić nam, że „Struktura wiersza potrafi ukazać dokładnie nie tylko język poety, ale i treść przekazu”. Na koniec Pan W. Siemion podziękował nam, że byliśmy „...żywym przykładem fałszywego czytania Norwida”. Było to niezwykle interesujące spotkanie, a jednocześnie wprowadzenie niektórych z stypendystów w cykl indywidualnych warsztatów z naszym Gościem, które miały odbyć się już niebawem.

Sprawozdanie napisał Adrian

 


Pan Wojciech Siemion tłumaczy nam jak recytować wiersze Norwida


Pracujemy nad poezją C.K. Norwida


Dziękujemy Panu Wojciechowi Siemionowi za interesujące zajęcia

6 kwietnia w Infocentrum FORTE odbyło się spotkanie współpracowników Fundacji AMF z Dyrektorami szkół gimnazjalnych z Ostrowi Mazowieckiej i powiatu.
Celem spotkania było zapoznanie się z działalnością Fundacji, a szczególnie programem stypendialnym, omówienie zasad  przyznawania stypendiów, przekazanie materiałów  dotyczących naboru stypendystów na rok szkolny 2005/2006.

17 kwietnia Sprawozdanie z wycieczki "Śladami Norwida"


Od blisko pół roku stypendyści AMF zajmują się twórczością Cypriana Kamila Norwida. W związku z tym 17 kwietnia odbyła się wycieczka śladami tego wielkiego polskiego poety. Postanowiliśmy odwiedzić miejsca, w których Norwid urodził się i spędził najmłodsze lata swojego życia.


Pani Zofia Dambek czekała na nas w Strachówce

 Pierwszym punktem naszej podróży była Strachówka. Czekała tam na nas p. Zofia Dambek z Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu z Pracowni Życia i Twórczości Norwida, która opowiedziała nam pokrótce o planie wycieczki.

Na samym początku obejrzeliśmy dom prababki Norwida - Hilarii Sobieskiej, z którego rodzice poety wyprowadzili się trzy miesiące przed jego narodzinami. Następnie wzięliśmy udział we mszy św. Uczestniczyli w niej także nauczyciele z Anglii, Norwegii i Czech, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Socrates. Razem z nimi poszliśmy do tutejszej szkoły. Tam p. Józef Kapaon zapoznał nas z ideą Rzeczpospolitej Norwidowskiej.

Kolejnym etapem wycieczki były Głuchy - miejscowość, w której urodził się Norwid. Znajduje się tam oryginalny XVII-wieczny dwór, w którym poeta spędził lata dzieciństwa.


Piękna aleja starych drzew wiedzie do dworku – domu rodzinnego Wieszcza

Zwiedzanie budynku nie było jednak możliwe, gdyż znajduje się on w rękach prywatnych.

Następnie udaliśmy się do Dąbrówki. W autobusie p. Dambek opowiadała nam ciekawostki z życia Norwida i jego najbliższych, co bardzo umilało nam drogę. Po dotarciu na miejsce p. wójt Tadeusz Bulik i jego żona p. Iwona Bulik oprowadzili nas po kościele, w którym ochrzczono Cypriana Xawerego Gerarda Norwida.


 tablica  upamiętniająca chrzest Poety

Nad oryginalną chrzcielnicą przeniesioną ze starego kościoła znajduje się pamiątkowa tablica z treścią aktu chrztu poety.


nad grobem matki Norwida

Po zwiedzeniu kościoła udaliśmy się z państwem Bulik do gminnego Centrum Kultury, w którym usłyszeliśmy o działalności Dąbroweckiego Stowarzyszenia "Śladami Norwida". Mieliśmy też okazję obejrzeć album "Wspomnienie miejsc dzieciństwa i młodości Cypriana Norwida", który powstał z inicjatywy tego Stowarzyszenia. Potem poszliśmy na pobliski cmentarz, gdzie jest pamiątkowy grób matki Czwartego Wieszcza.

Około godz. 15.00 dotarliśmy do dworu w Dębinkach, należącego niegdyś do Ksawerego Dybowskiego spokrewnionego z matką Norwida. Cyprian często odwiedzał to miejsce w czasie wakacji. Po obiedzie wysłuchaliśmy wykładu p. prof. dr hab. Zofii Trojanowiczowej na temat godności pracy ludzkiej u Norwida.


wykład p. profesor Zofii Trojanowiczowej

Następnym punktem wycieczki był Łochów. Spotkaliśmy się tam z p. Małgorzatą Szeją, która opowiedziała nam  historię dworu Hornowskich.

Na zakończenie wyprawy odbył się piknik nad Liwcem. Zajadając podwieczorek dzieliliśmy się ze sobą wrażeniami z przeżytego dnia. Zarówno stypendyści jak i goście uważali, że była to bardzo mile spędzona niedziela. Zgodnie stwierdziliśmy, że dzięki tej wycieczce osoba Norwida stała się nam o wiele bliższa. Poznaliśmy również wiele ciekawych i niezwykłych osób, które tworzą „małe ojczyzny” - Rzeczpospolitą Norwidowską.


Państwo Iwona i Tadeusz Bulikowie oraz pani Anna Maniecka


Państwo Grażyna i Józef Kapaonowie serdecznie nas przyjęli w szkole podczas międzynarodowego spotkania nauczycieli. P. Kapaon koniecznie chciał mieć wszystkich na zdjęciu


Uczestnicy wycieczki przed dworem w Dębinkach


Wywiad z p profesor był debiutem dziennikarskim Natalii


Wywiad z p.dr Zofią Dambek

sprawozdanie napisały Ewelina i Justyna

Sprawozdanie z półrocznej pracy z twórczością Cypriana Kamila Norwida 

Jedną z tradycji naszej Fundacji jest poznawanie ciekawych postaci: osób, które w swoim życiu dokonały rzeczy niezwykłych.
    Przez ostatnie pół roku uwaga stypendystów skierowana była na wielkiego polskiego Poetę - Cypriana Kamila Norwida. Jego twórczość nie została zrozumiana przez ludzi, do których tak bardzo chciał dotrzeć. Dopiero dziś zaczynamy doceniać i dostrzegać mądrość i piękno zawarte w jego dziełach .
    Postać poety starało się nam przybliżyć wiele osób. Jedną z nich jest Pani dr Ewa Krawiecka, która przeprowadziła dla stypendystów serię wykładów o Norwidzie. Spotkania te cieszyły się dużym powodzeniem . Uczestniczyli w nich licznie goście spoza Fundacji. Pani Ewa przekazała nam wiele interesujących ciekawostek o „Czwartym Wieszczu" . Informacje te nadały „kolorytu” Jego postaci, sprawiły, że w oczach uczestników spotkań stał się prawdziwym człowiekiem z krwi i kości . 

    Wiadomości na temat życia Norwida pozwoliły nam lepiej zrozumieć Jego poezję i zawarty w niej sens.
    Kolejną osobą, która próbowała ukazać nam prawidłową drogę interpretacji norwidowej poezji jest wspaniały aktor, autor książki "Lekcja czytania Norwida" - Wojciech Siemion, bo o nim mowa, przeprowadził dla nas warsztaty poetyckie. Zajęcia te odbyły się w sposób niezwykły, niekonwencjonalny. Pan Wojciech zaskoczył nas swoją energicznością i dużym poczuciem humoru . Nauczył nas właściwego odczytywania Norwida. Zwrócił naszą uwagę na odpowiednie akcentowanie i interpretację. W trakcie warsztatów zostało wytypowanych dziewięć osób, które miały wziąć udział w wieczorze poświęconym Norwidowi. Nasza  „grupa aktorska” dwukrotnie odwiedziła dworek Pana Siemiona w Petrykozach, aby tam "doszlifować" technikę wygłaszania powierzonych wierszy.


Tu pracowaliśmy nad poezją C.K. NorwidaPan W.Siemion pokazuje nam swoje zbiory sztuki ludowej


Przed dworkiem w Petrykozach


   Dnia  17 kwietnia odbyła się wycieczka śladami Norwida. Poznaliśmy miejsca, w których nasz Wielki Poeta spędził swoje dzieciństwo. Wycieczka ta jeszcze bardziej przybliżyła nam postać Norwida i okolice, do których tak " tęskno..." było Poecie. Wyjazd był kolejną okazją do rozmów z niezwykłymi ludźmi, pasjonatami twórczości Norwida. Po miejscach związanych z życiem Poety oprowadziła nas p dr Zofia Dambek, a akademicki wykład na temat Norwida jako obywatela specjalnie dla nas wygłosiła p prof. dr hab. Zofia Trojanowiczowa. Obie znakomite badaczki twórczości Norwida pracują nad kalendarium życia i twórczości CK Norwida na Uniwersytecie im A. Mickiewicza w Poznaniu. Spotkaliśmy także osoby żyjące ideą utworzenia Rzeczpospolitej Norwidowskiej – p Małgorzata Szeja, państwo Iwona i Józef Kapaon, oraz małżeństwo - państwo Bulikowie. Pokazali nam jak można działać w tworzeniu „małych ojczyzn” w najbliższym terenie.
Uwieńczeniem naszej półrocznej pracy był wieczór poezji Norwida złożony w hołdzie Wielkiemu Polakowi - Janowi Pawłowi II. Wieść o śmierci Papieża wstrząsnęła całym światem, również stypendystami, którzy kilka miesięcy wcześniej wysłuchali Jego pięknego kazania na audiencji w Watykanie. Ci dwaj Polacy byli sobie bardzo bliscy. Karol Wojtyła już od najmłodszych lat interesował się poezją Norwida, która niejednokrotnie znalazła odzwierciedlenie w Jego nauczaniu.
           Wieczór odbył się 8 maja w komorowskim Kościele. Jego okna zostały przysłonięte, a w środku panował pełen tajemniczości, zmuszający do refleksji, nastrój. Budynek wypełnił się po brzegi wiernymi, którzy razem z nami pragnęli uczcić pamięć Naszego Rodaka. Ich uwagę zwróciły dwa, zawieszone nad ołtarzem obrazy: po lewej " Mater Admirabilis" – Madonna Prządka, która czcił Norwid, a po prawej pełen wyrazu portret Papieża. Pod nim umieszczona była zielona gałązka sosny. Symbolizowała ona tęsknotę za ojczyzną wyrażoną w wierszu Stefana Witwickiego „ Do polskiej sosny”, który Jan Paweł II bardzo lubił. Portret Madonny Prządki przyozdobiony był białymi liliami- symbolem niewinności Maryi, kądzielą z lnem i koszykiem z książką. Ta dekoracja powtarzała motywy fresku, któremu Norwid poświęcił wiersz „Legenda”, a nawiązującego do głównych zagadnień Jego twórczości: piękna, pracy, ciągłego doskonalenia ludzi i świata.   Po mszy świętej dedykowanej pamięci Ojca Świętego odbył się wykład Pani dr Gabriela Kurylewicz na temat związku Wieszcza z Papieżem. Później nadszedł czas na długo oczekiwany występ Pana Wojciecha Siemiona wspartego przez grupę stypendystów. Wyrecytowali oni starannie dobrane wiersze, które poruszyły niejedno serce i w pełni oddawały głębię twórczości obu Naszych Wielkich Rodaków. Po występie grupa aktorów opuściła Kościół bocznym wejściem. Wszyscy myśleli, że to już koniec i budynek wypełniły oklaski. Jednak, ku zaskoczeniu widowni, aktorzy weszli głównymi drzwiami świątyni i po przejściu przez tłum, wspólnie z zebranymi widzami odśpiewali pieśń "Chwalcie łąki umajone ". Jako pamiątka wieczoru powstał folder o Papieżu i Norwidzie, w którym znalazły się także teksty wywiadów oraz wspomnień o Ojcu Świętym przygotowane przez nas – stypendystów AMF.
„ Byliśmy podekscytowani możliwością występu przed komorowską publicznością. Staraliśmy się pokonać wysoko postawioną poprzeczkę. Myślimy, że udało nam się tego dokonać. Dowodem tego  była reakcja publiczności. Z niejednych oczu popłynęły łzy, nawet Pan Siemion uległ wzruszeniu. To było coś wspaniałego. Publiczność gratulowała nam występu, czuliśmy się bardzo szczęśliwi i usatysfakcjonowani” – powiedział Marcin, stypendysta uczestniczący w przedstawieniu.
   Nastrój wieczoru urzekł wszystkich, pobudził do refleksji, zastanowienia się nad życiem, czynami i twórczością Tych Wielkich Ludzi. Możliwość udziału w tym wielkim wydarzeniu, uświadomiła nam, że nie powinniśmy zapominać o naszych Wielkich Polakach. Są oni dla ludzi współczesnych doskonałym drogowskazem w życiu.

 


Wieczór poezji C.K.Norwida poświęcony Janowi Pawłowi II, w wykonaniu W.Siemiona i stypendystów fundacji AMF

Sprawozdanie napisali Adam Socik  i Paweł Marchewa.