AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Kamienie milowe

  

W ramach programu stypendialnego „daję abyś i ty dawał” prowadzimy prace formacyjne z młodzieżą licealną i studentami w trzyletnich cyklach. Staramy się, aby w ramach każdego cyklu zawarta była jakaś bardzo ważna pielgrzymka, ukazująca szczególny wymiar naszej drogi, będąca w pewnym sensie podłożem pracy programowej.  Wokół niej budujemy przez kilkumiesięczne przygotowania wiele drogowskazów, kamieni milowych wyznaczających nie tylko planowany pielgrzymkowy szlak, ale przede wszystkim odnoszących się do naszej codziennej drogi, licznych planów i wyborów, przed którymi młodzież wyruszająca właśnie na swój życiowy szlak, będzie musiała stanąć. Staramy się łączyć każdą z peregrynacji poprzez wzajemne odniesienia, pokazywać nie tylko początek, ale i cel, do którego zmierzamy.


Pierwszy trzyletni cykl zakończyliśmy rokiem  Leonarda da Vinci połączonym z wyjazdem do Włoch „Na skrzydłach rozumu i wiary” w roku 2004 śladami geniusza renesansu, uwieńczonym niezapomnianą audiencją u Papieża Jana Pawła II.

Drugi trzyletni okres zakończyliśmy na najstarszym szlaku pielgrzymkowym Europy w 2007 roku (fundacyjny rok poświęcony był zagadnieniom drogi i pielgrzymowania) – wędrówce do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, idąc pieszo poprzez wzgórza Galicji.

Wreszcie kolejne trzy lata wieńczy wyprawa do Ziemi Świętej (rok 2010 jako fundacyjny rok biblijny). Wszystkie cykle mają pomoc w budowaniu własnej osobowości, rozwijaniu kreatywności, poznawaniu kultury, historii, tradycji i piękna przyrody, a przede wszystkim w odnajdywaniu radości ze spotkania z innymi ludźmi.

 

Rzym 2013

Czy można pogodzić  serce i rozum, wiarę i naukę, duchowość Biedaczyny z Asyżu i geniusz humanizmu Leonarda da Vinci? Okazuje się że tak, bowiem pełnię można osiągnąć często łącząc pozorne przeciwieństwa.

Wyjazd odsłonił bogactwo jakie tkwi w człowieku jako całości; świadczyły  o tym wszystkie dzieła sztuki, architektury, a przede wszystkim nieśmiertelna myśl Leonarda i serce Franciszka.
Dotarliśmy do początków wiary, kultury, sztuki, wynalazków i odkryć.  Podziwialiśmy skarby artyzmu w Muzeach Watykańskich, Galerii Ufizzi, Bibliotece Ambrozjańskiej.  Na zawsze zapamiętamy spotkanie z Papieżem Franciszkiem podczas modlitwy Anioł Pański, bogactwo potęgi starożytnego Rzymu i siłę źródła, bijącego z katakumb gdzie rodziło się chrześcijaństwo, melodię ciszy w pustelniach franciszkańskich (Greccio, Eremo dei Carceri, San Damiano, La Verna) oraz urzekający rytm piękna katedr Florencji i Mediolanu.


Harmonia i piękno polegają na sztuce umiejętnego łączenia wiary i nauki, uczuć i pragmatyzmu, sfery ducha i cielesności. Każda nasza fundacyjna droga – via – jaką razem pokonujemy podczas fundacyjnych spotkań, ma wieść nas wszystkich: Założycieli, Opiekunów i Stypendystów…  do odkrywania człowieka!