AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

*

Założona w 1998 roku Fundacja posiada symbol drogi wpisany we wszystkie programy, działania i przesłania, z którymi styka się fundacyjna młodzież. Programowym hasłem jest „daję abyś i ty dawał” zachęcające do przekazywania innym choćby cząstki siebie. Słońce nawiązuje do światła jakie dane jest każdemu, aby odnalazł w życiu drogę: do siebie, do drugiego człowieka i do Sanctum.

Świadomi tego, że całe nasze życie jest drogą, że wszyscy jesteśmy nieustannie w drodze, staramy się tak układać plany pracy fundacyjnej, aby prawdę tę pośrednio lub bezpośrednio wpajać i ugruntowywać.

Razem przemierzamy kolejne etapy – Założyciele, Wychowawcy i Stypendyści, bowiem we wspólnocie obdarowujemy się najcenniejszym darem człowieczeństwa.

Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku, a jeszcze wcześniej − od myśli, pomysłu… Nie ma ważniejszej idei od człowieka:

 

"Weź myśl i dokończ człowieka

lub też mu pozwól rozpocząć siebie samego na nowo.

Lub też inaczej: niech on Ci tylko pomaga,

a ty go prowadź" (K. Wojtyła).
Naszym pomysłem na Fundację był i jest człowiek!"

 

Od 1998 roku wspomagamy "wędrowców" − stojących u początku drogi życiowej: młodzież i dzieci. Tworzymy wspólnie: założyciele, wychowawcy i stypendyści nasz własny przewodnik po życiu. Nazwa „Nasza Droga” oddaje to, co istotne: siłę czerpaną ze wspólnoty. Razem wyznaczamy kierunki: dokąd zmierzamy. Celem głównym jest to, by młody człowiek był pełną, wielowymiarową osobowością; uczymy samodzielności, odwagi myślenia, umiejętności dokonywania wyborów w życiu. Tak jak przed każdą podróżą, ważne jest dla nas czytanie map; tworzą je wartości i uniwersalne wyznaczniki: Prawda, Dobro i Piękno. Nie można zapominać o wzmacnianiu kondycji duchowej i fizycznej, a w treningu pomagają trzy fundacyjne programy. Aby osiągnąć cel, konieczne są trwałe fundamenty i pomocne drogowskazy: podstawy kultury europejskiej, wielcy mistrzowie słowa (wzorcami intelektualnymi, artystycznymi i moralnymi są: bł. Jan Paweł II, ks. Jan Twardowski, św. Jan od Krzyża, Stanisław Wyspiański, Cyprian Kamil Norwid, Roman Brandstaetter, Zbigniew Herbert, Robert Schuman), obcowanie z różnymi formami sztuki i  tradycją, wyjazdy, warsztaty, spotkania.

 

"Uczę się ciebie człowieku.
Powoli się uczę, powoli.
Od tego uczenia trudnego
Raduje się serce i boli"

(J. Liebert)

 

Bezcenne są rady  doświadczonych przewodników, pokazujących, że warto doskonalić siebie przez służbę innym. Budowanie człowieczeństwa to dar, którym wzajemnie się na fundacyjnych ścieżkach obdarzamy. Staramy się ukazywać i realizować piękno stawania się człowiekiem:  przed nami radość podjęcia trudu wspólnej wyprawy!

 

"I uczyń mnie dobrym człowiekiem,
Albowiem tylko wówczas
Jestem,
Gdy jestem dobry.
Oto jedyna miara
Mojego człowieczeństwa
I istnienia"

(R. Brandstaetter)

 

powrót