AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Mówią Założyciele

Świadomi tego, że całe nasze życie jest drogą, że wszyscy jesteśmy nieustannie w drodze, staramy się tak układać plany pracy fundacyjnej, aby prawdę tę pośrednio lub bezpośrednio wpajać i ugruntowywać.

Razem przemierzamy kolejne etapy – Założyciele, Wychowawcy i Stypendyści, bowiem we wspólnocie obdarowujemy się najcenniejszym darem człowieczeństwa.

Słońce nawiązuje do światła jakie dane jest każdemu, aby odnalazł w życiu drogę: do siebie, do drugiego człowieka i do Sanctum.