AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Dobra myśl...

  Każdemu miesiącowi towarzyszą myśli patronów roku

W roku stypendialnym 2014/ 15  podajemy jako dobre myśli słowa patrona Antoine de Saint Exupery'ego. Niech dają siłe, by każdego dnia z radością  wyruszać w drogę do drugiego człowieka.

Wrzesień

„Wszystkie drogi prowadzą do ludzi”

Październik

„ Być człowiekiem to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata”.

Listopad

 „Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić”    

 

Grudzień

„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło. I zwyczaje. I święta rodzinne. I dom, który się wspomina. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu”

 Styczeń

„Człowiek to ktoś, kto nosi w sobie coś większego niż on sam”   

 

W roku stypendialnym 2013/ 14  podajemy jako dobre myśli słowa wielkopolskiego pozytywisty i lekarza Karola Marcinkowskiego Mimo upływu lat, nie straciły one na swej aktualności, podobnie jak założenia pracy organicznikowskiej, która stworzyła podwaliny nowoczesnego państwa obywatelskiego. By wyruszyć w drogę do siebie i drugiego człowieka należy ją rozpocząć od pracy „u podstaw” nad sobą.

Wrzesień

„Własne me szczęście, jest dla mnie przedmiot zbyt nędzny, abym się za nim mógł uganiać”

Październik

„Co dalej przed się biorę, jest w zamiarze dalszego kształcenia się znowu za dobro ciepiącej ludzkości”.

Listopad

„Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z czego się w swym czasie wypłacać winniśmy”

Grudzień

„Musimy stworzyć sobie nową zagrodę, o własnych  wyłącznie silach, własnym przemysłem i własną pracą. Musimy w każdym domu nagromadzić sobie skarb duchowy tj. oświatę, abyśmy od niej dowiedzieli się, jak w losie przeciwnym sobie poczynać, jak wytrwać odważnie”.

Styczeń

„Wszyscy Polacy równymi sobie są ludźmi, a każdy z nas na równi powinien poczuć swą godność człowieka”

Luty

Nie budujemy więc u nas żadnego stanu (...), ale budujemy postęp, a do niego niech się garną ludzie wszystkich stanów, to jest wszystkich zatrudnień , i niech będzie jeden tylko stan prawych i oświeconych obywateli, których naród za swoich przewodników uważać będzie; zaś droga i sposobność przejścia w ich grono niech każdemu będzie dana.

Marzec

Oświata i praca, towarzystwu ludzkiemu użyteczna, oto są środki do utworzenia potrzebnego gościńca. Zachęcajmy siebie wzajemnie, działajmy  na drugich,  na młodszych [-] ażeby przyszłe pokolenia do tej szczęśliwszej  przyszłości przysposobić, ażeby w nich ugruntować tę godność człowieczeństwa…

Kwiecień

Przejdziem przez ten świat jako pielgrzymi przez puszczę, wiatr za nami wszelki ślad zasypie. A smutno wspomnieć, że byłby się człowiek mógł na coś przydać...

WRZESIEŃ 2012

Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,

Tobie sława, chwała, uwielbienie

I wszelkie błogosławieństwo:

Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją

I żaden człowiek nie jest godzien

Wzywać Twojego Imienia.

Pochwalony bądź, Panie,

Z wszystkimi Twoimi stworzeniami,

A przede wszystkim z naszym bratem słońcem,

Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.

Ono jest piękne i promieniste,

A przez swój blask

Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!

Św. Franciszek z Asyżu

 

PAŹDZIERNIK 2012

Zdobądź w młodości twej to, co wynagrodzi szkodę twej starości. I

jeśli pojmiesz, że starość ma mądrość za pokarm, pracuj w ten sposób w

młodości, by starości twej nie brakło pożywienia.

Zdobycie każdej wiadomości jest zawsze pożyteczne dla umysłu, gdyż

będzie on mógł wygnać z siebie rzeczy nieużyteczne a zachować dobre.

Bo nie można żadnej rzeczy kochać ni nienawidzić, jeśli się jej wprzód

nie poznało.

                            Leonardo da Vinci

 

LISTOPAD 2012

Pragnienie wiedzy jest naturalną cechą ludzi dobrych.

*

Zgłębiaj naukę, która jest sztuką i sztukę, która jest nauką.

*

Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka,

Albowiem wielka miłość rodzi się z wielkiej wiedzy o ukochanym.

*

Wszelka nasza wiedza ma początek w naszych zmysłach. Pięć zmysłów to

pięć sług duszy.

*

Mądrość to córka doświadczenia.

                                   Leonardo da Vinci

 

GRUDZIEŃ 2012

Panie, bądź pochwalony

Przez naszego brata księżyc,

I nasze siostry gwiazdy,

Które stworzyłeś w niebie

Jasne i cenne, i piękne.

                             Św. Franciszek z Asyżu

STYCZEŃ 2013

Panie, bądź pochwalony

Przez naszego brata wiatr,

Przez powietrze i obłoki,

Przez pogodę i wszelkie zmiany czasu,

Którymi karmisz swoje stworzenia.

Panie, bądź pochwalony

Przez naszą siostrę wodę,

Która jest wielce pożyteczna,

I pokorna, i cenna, i czysta.

 

 Św. Franciszek z Asyżu

 

LUTY 2013

*                      Artysta nie osiąga nic wybitnego, jeśli nie wątpi w siebie i czasem

się nie zawaha.

 

*                      Chcąc poznać, jaka dusza zamieszkuje w czyimś ciele, obserwujemy, w

jakim to ciało lubuje się otoczeniu, bo jeśli panują w nim nieporządek

i pomieszanie, taki sam nieporządek i pomieszanie panują w jego duszy.

 

*                      Ci, którzy uprawiają praktykę bez pilności lub - by rzec lepiej -

bez nauki, są jak żeglarze wypływający na morze statkiem bez steru i

busoli, nie mając nigdy pewności, dokąd się skierują.

 

*                      Dobry malarz musi namalować dwie rzeczy: człowieka oraz istotę jego duszy.

 

 

Leonardo da Vinci

 

KWIECIEŃ 2013

Jak żelazo z bezczynności rdzewieje, a woda gnije lub marznie od zimna, tak umysł psuje się bez ćwiczenia. 

Nie ma większego ni mniejszego władztwa, niż władztwo nad sobą samym.

Kto mało myśli, błądzi wiele.   

Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych, aby życie nasze nie przeszło nadaremnie.

Leonardo da Vinci

MAJ 2013  

Panie, bądź pochwalony

Przez tych, którzy przebaczają wrogom

Dla miłości Twojej

I znoszą niesprawiedliwości i prześladowanie.

Błogosławieni, którzy trwają w pokoju u prawdzie,

Gdyż przez Ciebie, Najwyższy,

Będą uwieńczeni. 

Św. Franciszek z Asyżu 

 

CZERWIEC 2013

Oto patrz: nadzieja i pragnienie powrotu do swej ojczyzny i stanu pierwotnego czyni podobnie, jak ćma ze światłem, i człowiek, który zawsze wśród pragnień ustawicznych oczekuje świątecznie nowej wiosny i zawsze nowego lata, ... i któremu się zdaje, że rzeczy upragnione skoro nadejdą, są zbyt spóźnione, nie widzi, że żąda własnego rozkładu! Lecz pragnienie to jest kwintesencją, duchem żywiołów, który czując, że jest zamknięty w ciele ludzkim, pragnie ciągle wrócić do tego, który go wysłał. I winieneś wiedzieć, że to pragnienie jest ową kwintesencją, objawem towarzyszącym naturze...

Oto rzecz, którą tym mniej się ceni, im bardziej jej potrzeba: rada.

Leonardo da Vinci

LIPIEC 2013

Panie, bądź pochwalony

Przez naszą siostrę, śmierć cielesną,

Której żaden żyjący człowiek ujść nie zdoła.

Biada tym, którzy w grzechu śmiertelnym konają.

Błogosławieni ci,

Którzy odnajdą się w Twojej świętej woli,

Albowiem po raz wtóry

Śmierć im krzywdy nie uczyni.

Czyńcie chwałę i błogosławieństwo Panu,

I składajcie Mu dzięki

I służcie Mu

Z wielką pokorą.

 

Św. Franciszek z Asyżu

 

SIERPIEŃ 2013

·      Piękno jest jedno.

·      Poprzez naszą sztukę zwać się możemy wnukami Boga.

·      Nawet najmniejszy kotek to żywe arcydzieło.

 

Leonardo da Vinci

W roku stypendialnym 2013/ 14  podajemy jako dobre myśli słowa wielkopolskiego pozytywisty i lekarza Karola Marcinkowskiego Mimo upływu lat, nie straciły one na swej aktualności, podobnie jak założenia pracy organicznikowskiej, która stworzyła podwaliny nowoczesnego państwa obywatelskiego. By wyruszyć w drogę do siebie i drugiego człowieka należy ją rozpocząć od pracy „u podstaw” nad sobą.

Wrzesień 2013

„Własne me szczęście, jest dla mnie przedmiot zbyt nędzny, abym się za nim mógł uganiać”

Październik 2013

„Co dalej przed się biorę, jest w zamiarze dalszego kształcenia się znowu za dobro ciepiącej ludzkości”.

Listopad 2013

„Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z czego się w swym czasie wypłacać winniśmy”

Grudzień 2013

„Musimy stworzyć sobie nową zagrodę, o własnych  wyłącznie silach, własnym przemysłem i własną pracą. Musimy w każdym domu nagromadzić sobie skarb duchowy tj. oświatę, abyśmy od niej dowiedzieli się, jak w losie przeciwnym sobie poczynać, jak wytrwać odważnie”.

Styczeń 2014

„Wszyscy Polacy równymi sobie są ludźmi, a każdy z nas na równi powinien poczuć swą godność człowieka”

Luty  2014

Nie budujemy więc u nas żadnego stanu (...), ale budujemy postęp, a do niego niech się garną ludzie wszystkich stanów, to jest wszystkich zatrudnień , i niech będzie jeden tylko stan prawych i oświeconych obywateli, których naród za swoich przewodników uważać będzie; zaś droga i sposobność przejścia w ich grono niech każdemu będzie dana.

Marzec  2014

Oświata i praca, towarzystwu ludzkiemu użyteczna, oto są środki do utworzenia potrzebnego gościńca. Zachęcajmy siebie wzajemnie, działajmy  na drugich,  na młodszych [-] ażeby przyszłe pokolenia do tej szczęśliwszej  przyszłości przysposobić, ażeby w nich ugruntować tę godność człowieczeństwa…

Kwiecień 2014

Przejdziem przez ten świat jako pielgrzymi przez puszczę, wiatr za nami wszelki ślad zasypie. A smutno wspomnieć, że byłby się człowiek mógł na coś przydać...

W roku stypendialnym 2014/ 15  podajemy jako dobre myśli słowa patrona Antoine de Saint Exupery'ego. Niech dają siłe, by każdego dnia z radością  wyruszać w drogę do drugiego człowieka.

Wrzesień 2014

„Wszystkie drogi prowadzą do ludzi”

Październik 2014

„ Być człowiekiem to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata”.

Listopad 2014

 „Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić”    

 

Grudzień 2014

„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło. I zwyczaje. I święta rodzinne. I dom, który się wspomina. Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu”

 Styczeń 2014

„Człowiek to ktoś, kto nosi w sobie coś większego niż on sam”