AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2014 Marzec

Człowiek opisany sercem i rozumem

 

Droga do świętości prowadziła Jana Pawła II zawsze do zrozumienia każdego, bez wyjątku,  człowieka i ogarnięcia go miłością.

 

W dniu 7 marca  odbył się wykład pt. "Obraz człowieka w nauczaniu Jana Pawła II", poprowadzony przez dr Annę Karen - Ostrowską. Poza stypendystami  Fundacji udział wzięli Goście: zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe zainteresowane nauczaniem Karola Wojtyły. Na początku  przybliżyliśmy Jego postać, poprzez wspomnienie najistotniejszych faktów dotyczących kolejnych etapów Jego życia. Następnie pani doktor omówiła idee życiowe Jana Pawła II, które były fundamentem papieskiego nauczania  w czasie pontyfikatu. Szczególną uwagę zwróciła na to, jak wielkie znaczenie odgrywają relacje między ludźmi, a także odnalezienie samego siebie. Uświadomiła nam, że każdy człowiek musi dokonać wyboru pomiędzy samotnością, a dzieleniem się swoim życiem z innymi. Na koniec usłyszeliśmy o roli odpowiedzialności w codziennym życiu, którą ks. Karol Wojtyła opisał w swojej książce pt. "Miłość i odpowiedzialność".

Joanna Żochowska