AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2013 listopad

Sympozjum o wychowaniu do szczęśliwego życia

 

20 listopada na UKSW Fundacja AMF wraz z Sekcją Duchowości zorganizowała kolejne, siódme już  wspólne sympozjum, W tym roku tematem było wychowywanie siebie. O swoich pasjach  i o tym, co jest konieczne,  by wewnętrzny zegar i kompas serca zawsze były  dobrze nastrojone opowiadali przedstawiciele różnych zawodów: naukowiec -  botanik prof. Zbigniew Mirek z PAN- u w Krakowie, aktor Janusz Gajos, redaktor Krzysztof Ziemiec, trener Waldemar Wspaniały i prezes Maciej Formanowicz. Prelegenci bardzo ciekawie i oryginalnie ukazali własne  spojrzenie na  życiowe wybory  i co trzeba  robić, by być człowiekiem spełnionym.  O kompasie i zegarze jaki jest konieczny do podróży przez życie opowiedzieli wszyscy stypendyści. Na zakończenie pokazano film z letniej wyprawy fundacyjnej na tropach serca i rozumu, które tworzą pełnię człowieczeństwa.

Dziennikarze do piór!

7 listopada -  nowy pomysł stypendystów czyli zespół młodych dziennikarzy.  Powstała ciekawa inicjatywa, ale nie można na razie jej ujawniać... bowiem to niespodzianka, która jest przygotowywana przez zespół redakcyjny na Święta.

Ostrz piłę i hoduj złotą gęś!

8 listopada kolejne spotkanie z dr hab. Ewą Krawiecką dotyczyło efektywnego zarządzania  życiem - m.in. o emocjonalnym koncie, na które należy dokonywać wpłat poprzez czynienie dobra każdego dnia, o hodowaniu złotej gęsi czyli mądrym korzystaniu z własnych uzdolnień i codziennym ostrzeniu piły, co oznacza podejście z pasją do każdego zadania.

Po wykładzie wszyscy omówili  własne projekty  ukazujące zegar i kompas życia - była to już próba ( i to bardzo udana)  przed wystąpieniem podczas sesji na UKSW. 

W piątek, 8 listopada odbyło się kolejne spotkanie fundacyjne. Jego głównym celem była kontynuacja przygotowań do sesji na UKSW.

Spotkanie rozpoczęła p. Krawiecka, kończąc wykład dotyczący 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey’a. Poznaliśmy siedem zasad, które doprowadzą nas do harmonijnego życia prywatnego, jak i zawodowego, szkolnego. W myśl tych zasad, przede wszystkim, powinniśmy stać się osobami proaktywnymi i rozpoczynać wszelkie działania z wizją końca. Ważne jest także odpowiednie zagospodarowanie czasu  –  rozpoczynanie od rzeczy najważniejszych. Pracę ułatwi nam myślenie w kategorii wygrana-wygrana, a kluczem do prawidłowych kontaktów z innymi jest myśl „staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany”. Zwieńczeniem wykładu były dobrze znane nam słowa: „ostrz piłę!” .

Potem przyszła kolej na ćwiczenia praktyczne. W ciągu kilkunastu minut musieliśmy dokończyć nasze projekty dotyczące zegara i kompasu - atrybutów tego roku fundacyjnego. Następnie poszczególne grupy przedstawiły swoje interpretacje w sposób bardziej oficjalny i pierwszy raz, w szerszym gronie. W naszych prezentacjach wspominaliśmy o poruszaniu się na przód, kolejnych okresach życia i wartościach, które kierują naszą wskazówkę kompasu na „północ życia”.

Był to dopiero zalążek naszej pracy. Efekty będzie można zobaczyć podczas sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, już 20 listopada.

Magdalena Kośnik

 

 

DUCHOWOŚĆ: PODRÓŻ W GŁĄB SIEBIE
SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM NA UKSW WSPÓŁORGANIZOWANEGO
PRZEZ FUNDACJĘ AMF „NASZA DROGA” ORAZ SEKCJĘ DUCHOWOŚCI

20 listopada 2013 roku, środa. W tym czasie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja organizowana - tradycyjnie -  przez Fundację AMF „Nasza Droga” oraz wyżej wymienioną Sekcję. Tegoroczny temat spotkania brzmiał : „W poszukiwaniu duchowości wychowywania siebie";  patronował mu cytat pozytywisty Karola Marcinkowskiego, mówiący, iż "Wychowanie to dług...". Zaproszeni goście, a wśród nich m.in. aktor Janusz Gajos czy dziennikarz Krzysztof Ziemiec, opowiadali co pełni rolę zegara i kompasa w ich świecie oraz czym warto się kierować w życiu.


Formuła wykładu oparta była na przedstawieniu wizji wewnętrznego wzrostu człowieka przez pryzmat różnych światów, a zatem odmienne punkty widzenia. Jest rzeczą zrozumiałą, że sportowiec na swoją duchowość patrzy nieco inaczej niż biznesmen, a młody człowiek ma inne spojrzenie na sprawy niematerialne  niż doświadczony naukowiec. Wszystkie te stanowiska próbowała pogodzić dr hab. Ewa Krawiecka, która spełniała obowiązki konferansjera oraz wygłosiła krótkie podsumowanie.
Sesję po oficjalnych powitaniach władz UKSW zainaugurował ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański  zaprzyjaźniony z Fundacją. Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Zbigniew Mirek, pracujący w Polskiej Akademii Nauk. Mówił o nieustannym stwarzaniu świata i pełnieniu przez nas - ludzi funkcji kapłanów kosmosu, którzy dzięku byciu na szczycie drabiny ewolucji powinniśmy wcielać w świat ducha. Jako botanik i naukowiec podkreślał, że prawidłowy rozwój, także duchowy, możliwy jest jedynie wtedy, kiedy funkcjonujemy w odpowiednim otoczeniu. Mówił też, że grzech to wybór niewłasciwego środowiska, zignorowanie zmysłu sumienia - naszego wewnętrznego kompasu.


Jako kolejny ex cathedra wystąpił znany w kraju i za granicą aktor Janusz Gajos. W swoim dowcipnym, inteligentnym  i ciekawym wystąpieniu zawarł kilka anegdot z własnego życia. Na ich podstawie opowiadał, że warto dążyć do spełnienia marzeń, brać to, co życie nam daje w konkretnym momencie i nie przejmować się. Kiedy na przesłuchaniu do szkoły aktorskiej głosy z ciemnej sali zakazały mu mówić tytuł utworu i nazwisko autora, ten rzekł: >Julian Tuwim, "Kwiaty Polskie"<. Po kilku latach stanął na deskach teatru. Brak prywatności nie przeszkadza mu w realizacji pasji - sztuki.
Krzysztof Ziemiec na tle pozostałych wyróżnił się nie tylko dźwięcznym głosem, ale najbardziej pedagogicznym podejściem do słuchaczy. Można użyć sformułowania, iż nauczał najmłodszą część audytorium o tym, jak w życiu osiągnąć sukces. Nauka języków obcych, szukanie znajomości na całym świecie, dyskusje nad światem, konsekwencja w dążeniu do celu i życiowa pasja to jego zdaniem główne czynniki zapewniające późniejszą pomyślność i dobrobyt. Zwrócił też uwagę na szczególną w dzisiejszych czasach rolę rodziny. „Jeśli tracisz grunt pod nogami i nie masz kotwicy w postaci rodziny - toniesz" mówił nagradzany przez widzów prezenter, który w dość nietypowy sposób reprezentował świat mediów.


Aulę w  świat sportu wprowadzał trener siatkarski Waldemar Wspaniały. Nie krył szacunku do przedmówców oraz jak każdy referujący dziękował za zaproszenie. W swoim przemówieniu wspominał trudne czasy PRLu i rolę wyjazdów z granicę. To one poszerzały świadomość, dawały motywację do ciągłej pracy, były najlepszą nagrodą dla sportowców, którzy marzyli o przekraczaniu granic. Sport dalej daje możliwość samorealizacji, lecz kultura fizyczna staje się coraz mniej popularna. Wspaniały spointował swoją część słowami śp. trenera Wagnera: „Największym talentem jest praca".
Piątym mówcą był założyciel Fundacji AMF  Maciej Formanowicz. Scharakteryzował swoje życie przez cztery kluczowe dla jego życia wybory: wybór przyszłego zawodu, małżeństwo, zmianę pracy oraz przejście na własny rachunek - założenie własnego przedsiębiorstwa meblarskiego. Wszystkie te decyzje działy się na przestrzeni dwudziestu lat. Od poznania przyszłej żony i współzałożycielki AMF Anny Formanowicz do deyzji o ślubie z nią w czerwcu 1975r. minęły tylko trzy miesiące. W naszych czasach są dowodem na to, że dzięki miłości i wyrzeczeniom można budować siebie nawzajem. Ważnym elementem drogi do sukcesu jest odpowiedzialność i trud pracy – także nad sobą.


Na sam koniec głos zabrała młodzież z Fundacji AMF.  Podczas wystąpienia każda grupa omawiała własny projekt zegara i kompasu życia. Wewnętrzny zegar zawsze musi odmierzać właściwy czas, a kompas duchowy powinien być nastawiony na drugiego człowieka. To właśnie droga, która prowadzi do znalezienia celu i pomaga poczuć się szczęśliwym oraz spełnionym. 


Mateusz Rutkowski