AMF Fundacja Nasza Droga

Rok 2019-2020
fundacyjny rok dotykania Wszechświata

Kamienie milowe naszej drogi...

Rok 2013-maj

Budujmy razem!

 

10 maja stypendyści i Goście wysłuchali wykładu ks. dra Romana Tkacza,który przedstawił niezbite dowody na istnienie Jezusa i Jego Zmartwychwstanie. Argumenty opierają się nie tylko na ciągłości dowodzenia Starego i Nowego Testamentu, ale także na relacjach wiarygodnych świadków oraz pochodzą ze źródeł archeologicznych. Dopiero XX wiek potwierdził materialnie historię Jezusa - było to odkrycie inskrypcji w Cezarei Nadmorskiej z imieniem Piłata oraz odczytanie rękopisów z Qumran. Okazuje się, że wiarę bardzo dobrze wspiera nauka i jej odkrycia. 

Drugą część spotkania poprowadziła jako burzę mózgów  dr Ewa Krawiecka na temat prezentu dla Papieża.Będzie to album, którzy  sami przygotują stypendyści. Opiszemy w nim historię Fundacji, przedstawimy siebie jako obdarzonych rozmaitymi "narzędziami" (talenty, uzdolnienia),  za pomocą których  budujemy swoje człowieczeństwo i  jesteśmy pomocni dla innych. Mottem albumu jest wezwanie "Franciszku, odbuduj mój kościół!" To nie tylko słowa,  jakie usłyszał kiedyś Biedaczyna z Asyżu  i  prośba do Ojca Świętego, ale zadanie dla każdego - bo i my musimy codziennie pomagać w tej symbolicznej budowie!